Train to Care - iniciatíva ďalšieho vzdelávania pre opatrovateľky/ov v domovskej krajine

Train to Care ponúka ďalšie vzdelávanie pre samostatné opatrovateľky/opatrovateľov, ktorí sa venujú 24-hodinovému opatrovaniu v Rakúsku.  Vzdelávanie realizujeme v domovskej krajine a v materinskom jazyku, vo voľnom čase opatrovateliek/ov. 

Lektormi kurzov sú skúsení a vysoko kvalifikovaní experti.

Projekt ďalšieho vzdelávania neustále rozvíjame a každý rok dopĺňame o nové témy.

Train to Care má 10 rokov

Iniciatívu ďalšieho vzdelávania Train to Care začala v roku 2014 Katolícka charita a s veľkým úspechom sa rozbehol najprv na Slovensku a v Rumunsku. Ukázalo sa, že veľa opatrovateliek a opatrovateľov má záujem o ďalšie vzdelávanie. Nadšené odozvy od účastníkov potvrdzujú, že  táto iniciatíva je dôležitá.

Spätná väzba od účastníkov:

„Všetko bolo vyborné a na profesionálnej úrovni. Ďakujem!“ Účastníčka kurzu “Kinestetika v oparovateľskej službe“, Slovensko 2022

„Prístup pani školiteľky bol na veľmi vysokej úrovni, veľmi profesionálny. Oceňujem ľudský prístum a pripravenosť. Odporúčam tento kurz!“ Účastníčka kurzu “Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením“, Slovensko 2022

Témy kurzov 2024

Train to Care ponúka v roku 2024 kurzy s nasledovnými zameraniami:  

  • Kinestetika v opatrovateľskej službe (základný kurz)
  • Aktivizácia a zamestnávanie ľudí s demenciou
  • Validácia podľa Naomi Feil
  • NOVÉ 2024! Diskusia o konkrétnych prípadoch- Hľadanie spoločnej cesty pri výkone starostlivosti
  • NOVÉ 2024! Možnosti vlastnej obrany a ochrany v opatrovateľstve- Riešenie verbálnej či inej agresivity

Vďaka veľkému výberu tém, miest konania i termínov sú kurzy dostupné pre všetky opatrovateľky a opatrovateľov v rôznych regiónoch v domovských krajinách. Kurzy rozširujú odbornú kvalifikáciu a aktívne prispievajú k podpore zdravia a rozvoju psychologických, sociálnych i zdravotníckych kompetencií opatrovateľov a opatrovateliek. Pozitívne to vplýva na kvalitu opatrovania a spokojnosť klientov.