Train to Care - iniciatíva ďalšieho vzdelávania pre opatrovateľky/ov v domovskej krajine

Train to Care Seminar

Train to Care ponúka ďalšie vzdelávanie pre samostatné opatrovateľky/opatrovateľov, ktorí sa venujú 24-hodinovému opatrovaniu v Rakúsku.  Vzdelávanie realizujeme v domovskej krajine a v materinskom jazyku, vo voľnom čase opatrovateliek/ov. 

Lektormi kurzov sú skúsení a vysoko kvalifikovaní experti.

Projekt ďalšieho vzdelávania neustále rozvíjame a každý rok dopĺňame o nové témy.

Úspešný začiatok v roku 2014

Iniciatívu ďalšieho vzdelávania Train to Care začala v roku 2014 Katolícka charita a s veľkým úspechom sa rozbehol najprv na Slovensku a v Rumunsku. Ukázalo sa, že veľa opatrovateliek a opatrovateľov má záujem o ďalšie vzdelávanie. Nadšené odozvy od účastníkov potvrdzujú, že  táto iniciatíva je dôležitá.

Spätná väzba od účastníkov:

„Veľmi profesionálne, luďsky, excelentne na úrovni. Veľká vďaka!.“
Účastníčka kurzu “Kinestetika v oparovateľskej službe, Slovensko, Spišská kapitula, 2021

"Kurz mi dal veľa. Táto téma je veľmi vážna a bola by som rada, keby som sa mohola dozvedieť viac v ďalšom kurze."  
Účastníčka kurzu  „Ako sa vyhnúť vyhoreniu v starostlivosti“, Slovensko, online, 2021

Témy kurzov 2022

Train to Care ponúka v roku 2022 kurzy s nasledovnými zameraniami:  

  • Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní - len pre Caritas-opatrovateľky
  • NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov
  • Kinestetika v opatrovateľskej službe
  • Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou
  • Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením

Vďaka veľkému výberu tém, miest konania i termínov sú kurzy dostupné pre všetky opatrovateľky a opatrovateľov v rôznych regiónoch v domovských krajinách. Kurzy rozširujú odbornú kvalifikáciu a aktívne prispievajú k podpore zdravia a rozvoju psychologických, sociálnych i zdravotníckych kompetencií opatrovateľov a opatrovateliek. Pozitívne to vplýva na kvalitu opatrovania a spokojnosť klientov.