Caritas Rundum Zuhause betreut

„Каритас 24-часово обслужване вкъщи“ компетентно.сигурно.честно Работата не тежи, когато има сигурност.

“Каритас цялостно обслужване вкъщи“ е организация с нестопанска дейност с дългогодишен опит в областта на 24-часовото обслужване.

Ние предлагаме 24-часово обслужване (информация, консултиране, подкрепа на семейства и техните членове) в следните австрийски федерални провинции (централната служба за регистриране/координиране за всички райони на обслужване е във Виена): 

 • Виена
 • Долна Австрия
 • Бургенланд
 • Щирия
 • Горна Австрия
 • Залцбург

Нашата цел е благото на обгрижваните хора и техните роднини, както и сигурни и добри работни условия за личните асистенти. В този смисъл Каритас се задължава за спазването на високите стандарти на квалитет.

Като личнен асистент/асистентка ние Ви прелагаме: 

 • честни и прозрачни условия на договор
 • редовни визити за проверка на качеството от дипломирани медицински сестри
 • информация и консултация на майчин език в началото и по време на работата Ви като личен асистент
 • съдействие при първоначалната регистрация или при пререгистрация на Вашата дейност като самостоятелно наето лице
 • съдействие при възникнали въпроси и проблеми по време на работата Ви
 • допълнително надграждащо обучение в страната на постоянното ви пребиваване

Информационни видеа – Лични асистенти в Австрия

Искате да работите като личен асистент в Австрия? Предлагаме Ви няколко кратки видеа на Стопанската камара Виена (специализирана група за лично консултиране и лични асистенти ви информират за по-лесно навлизане в професията).

Informationsvideos der Wirtschaftskammer Wien /Информационни видеа на Стопанската камара Виена

Работих в Каритас 24-часова грижа повече от 10 години. Имах възможно най-добрият опит с тях. Те винаги бяха на разположение, за да дадат съвет и помощ, когато е необходимо. Винаги, когато общувах със служител на техния екип, било то лично, по имейл или по телефона, те винаги бяха много мили и услужливи. Също така бих искал отново да ви благодаря за съдействието и помощта в нашата работа.

B.M.,
личен асистент

Подкрепа и обезпечаване на качество

Сдружението „Каритас цялостно обслужване вкъщи“ предлага квалифицирани и високо качествени лични асистенти/асистентки, за да се обезпечи възможно най-доброто обслужване на клиентите. Надеждността и професионализмът са в основата на  доброто сътрудничество. 

При първото посещение при клиента очертаваме необходимостта от персонални грижи и обслужване, за да осъществим възможно най-подходящото съдействие. На личните асистентите ние осигуряваме редовни визити за проверка на качеството от страна на дипломирани  лица за обслужване от социалните служби/мобилните служби, респективно регионални служби на Каритас.

Ние Ви съдействаме, както и на семействата, за необходимите административни дейности за легализиране на Вашата работа като личен асистент в Австрия.

Преди да започне обгрижването ще ви бъде предоставено (на майчин език)онлайн обучение.Също така ще получите достъп до нашата платформа за споделяне на файлове „Облак за 24-часови лични асистенти“  и достъп до всички съответни информационни документи както и папка за предстоящата смяна. Ние оказваме съдействие на български език от нашите сътрудници  при решаване на административни въпроси или евентуални проблеми в семейството.

Ние Ви предлагаме следното съдействие:

 • Безплатна регистрация и консултиране
 • информация и съдействие на майчин език при подготовката на нужните документи
 • Обучение на майчин език включително папка с нужните документи за текущата смяна
 • съдействие при първоначалната регистрация или при пререгистрация на Вашата дейност като самостоятелно наето лице в Австрия
 • честни и прозрачни условия на договор-  формуляра на договора е достъпен в съответния майчин език и вие ще получите копия от всички документи
 • Подкрепа при конфликтни ситуации с лицата, нуждаещи се от грижи или с техните близки
 • Подкрепа при обгрижването от дипломирани медицински сестри на Каритас(редовни визити за оценяване на качеството ) и лица за контакт при  въпроси относно грижите
 •  Квалифицирана информация на вашия майчин език (напр. брошура за деменция)
 • Допълнително обучение в областта на деменцията, палиативните грижи, кинестетиката и др.

Условия на труд и възнаграждение

 • Размерът на дневната ставка се основава на нуждата от подкрепа (основна ставка 79 евро бруто). Ще получите възнаграждението си според подписания договор за обгрижване в края на всяка смяна.
 • Пътните разходи се заплащат от клиента или сътветно близките му. Имате възможност сами да организирате пътуването с  транспортно средство на изгодна цена (автобус, влак и др.)
 • Смените продължават 14, 21 или 28 дни
 • Кратко време на изчакване при смяна на клиенти
 • Всички документи и фактури (напр. от SVS или WKO) ще бъдат изпратени на вашия пощенски адрес
 • Задължени сте да плащате следните вноски: социално осигуряване (SVS), данък общ доход (ако доходът ви надвишава годишния лимит на дохода), вноска WKO

Предпоставки

Личните асистентки/асистенти се регистрират в Търговската камара. Добрите познания по немски език, допълнителната квалификация, както и практически опит, са от предимство.

От Вас се очаква да имате практичен опит като личен асистент на нуждаещи се от постоянни грижи лица (мин.1-2 години). Да имате готовност за допълнително обучение, например деменция или по други теми.

Бихме искали да обърнем внимание на това, че изискваме от Вас следните суми:

 1. Стартов пакет „ Добре дошли „ (на майчин език) –290 евро (с ДДС) - еднократно
 2. Годишна такса – 432 евро (с ДДС) 

Застраховка „Професионална отговорност“

Сдружението „Каритас цялостно обслжувване вкъщи“ Ви предлага особено изгодна  колектовна застраховка за професионална отговорност към застрахователния институт "Винер Щедише Ферзихерунг" АГ, Виена Иншурънс Груп която покрива рисковете, свързани с упражняването на професията. Застраховката, в рамките на годишната премия, е 33,60 евро (с ДДС) като към нея се добавят 2,40 евро административна такса, значи общо 36.00 евро (с ДДС).

Поддръжка на домакинството, осъществяване на житейските дейности, грижа

Личните асистенти трябва да извършват следните дейности за лицата, които имат нужда от персонални грижи:

1. Поддръжка на домакинството, например:

 • Приготвяне на храна
 • Домакинска работа и доставка на храна
 • Почистване
 • Грижи за здравословния климат в помещенията
 • Грижи за животни и растения
 • Поддръжка на необходимите дрехи и бельо (пране, гладене, поправки)

2. Подкрепа при осъществяване на житейските дейности, например:

 • Изготвяне на план за протичане на деня
 • Оказване на помощ при изпълнение на ежедневните дейности
 • Общуване, например: компания, разговори, придружаване при различни дейности
 • Съдействие при настаняване в санаториум, посещение на гости и други придвижвания.

3. Грижа и делегиране на дейности

Съгласно закона за здравеопазване и грижа за болните (параграф 3 b – 1), личните асистенти са оторизирани в отделни случаи да упражняват отделни дейности за обгрижване на лицата, за които се грижат, ако от медицинска/или свързана с полаганите грижи гледна точка няма основание за противното /т.е. когато здравето на обслужваното лице не е застрашено от извършването на дейностите/.

Когато възникнат обстоятелства, които от медицинска/или свързана с полаганите грижи гледна точка е необходимо делегиране/субделегиране на тези дейности, последните могат да се извършват само след делегиране/указание от лекар или от дипломирано лице по здравеопазване и обгрижване на болни.

Основата на добрата съвместна работа за нас са благонадежността и професионализмът.

Предпоставки

Оказваме съдействие предимно на лични асистентки/ асистенти на самостоятелна основа /с професии/. Добрите познания по немски език,  съответната квалификация, както и практическия опит са от предимство.

Като квалификация трябва да имате курс подобен на болногледач, санитар или здравен асистент (най-малко 200 часа). Очаква се опит в 24-часовото обслужване на нуждаещи се от постоянни грижи възрастни хора в немскоговоряща страна (най-малко 1-2 години). Също така Вие сте готови да се обучавате допълнително за случаи с деменция или по други теми.

Бихме искали да обърнем внимание на това, че изискваме от Вас следните суми:

 1. Стартов пакет „ Добре дошли „ (на майчин език) –290 евро (с ДДС) - еднократно
 2. Годишна такса в размер на 432 евро (с ДДС)

Застраховка „Професионална отговорност“

Сдружението „Каритас цялостно обслжувване вкъщи“  Ви предлага особено изгодна  колектовна застраховка за професионална отговорност към застрахователния институт "Винер Щедише Ферзихерунг" АГ, Виена Иншурънс Груп която покрива рисковете, свързани с упражняването на професията. Застраховката, в рамките на годишната премия, е 33,60 евро (с ДДС) като към нея се добавят 2,40 евро административна такса, значи общо 36.00 евро (с ДДС).

Необходими документи:

 1. Биография на немски език с Вашите контакти на немски език
 2. Удостоверение за квалификация (курс за болногледач, санитар или здравен асистент с най-малко 200 часа или за завършено образование в областта на медицинското обслужване) с превод на немски език
 3. Снимка
 4. Ако имеате: препоръка
 5. Ако имате: удостоверение за Австрийска регистрация за самостоятелно заето лице (Gewerbeschein) и удостоверение за социално осигуряване (e-card)

Ние ще проверим документите за кандидатстване. При интерес ще Ви поканим с удоволствие за първи личен разговор в офиса на Сдружението, за да обсъдим евентуално сътрудничество.

Какви документи са необходими за регистритрация на стопанска дейност в Австрия:

 1. Да сте пълнолетни
 2. Гражданство в някоя от страните на Европейския съюз / на Европейското икономическо пространство / Швейцария или да имате правно съобразено разрешение за пребиваване за упражняване на професията
 3. Да не сте осъждан/а

Документи необходими за регистрацията като самостоятелно наето лице-личен асистент в Австрия:

 1. Копие от валиден паспорт или лична карта
 2. Удостоверение за съдимост от Вашата страна (не по-старо от 3 месеца, преведено и нотариално заверено), ако не сте били регистрирани през последните 5 години в Австрия
 3. Документ за адресна регистрация в Австрия /второ местоживеене/

Kontakt

Контакт

Caritas Rundum Zuhause betreut
Mommsengasse 35, 1040 Wien
Работно време, връзка по телефона:
понеделник - петък: 9:00 ч. - 15:00 ч.

Лица за контакт:

със словашки/чешки език:

Мирослава Полакова
Михаела Илавска

с унгарски език: 

Емесе Гетингер

с румънски език:
Адриана Фрейборн, Емесе Гетингер

с български език:
Маргарита Кехайова

Телефон: +43 / (0)1/3760215
Fax: +43 / (0)1/503 307 728 50
office(at)caritas-rundumbetreut.at

 

Каритас София 
Информационен офис  Пловдив 
ул. Булаир № 14А, Пловдив 4000, 
Лица за контакти
Галина Христова, ръководител екип
Телефон: +359 885256420
Рени Христова, координатор
Телефон +359 889552980
Факс: +35932260805

понеделник: 10.00-12.00ч.

вторник: 13.00-15.00ч.

сряда: 13.00-15.00ч.

четвъртък: 10.00-12.00ч.

петък: 10.00-12.00ч.

care.migration(at)caritas-sofia.org 
www.caritas-sofia.org 

 

Die Caritas 24-Stunden-Betreuung wurde mit dem Österreichischen Qualitätszertifikat ÖQZ-24 ausgezeichnet

Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung setzt einheitliche Standards fest. Caritas Rundum Zuhause betreut ist unter den ersten Organisationen, die dieses Zertifikat vom BMASGK erhielten. Alle Informationen zum ÖQZ-24: oeqz.at