Caritas Rundum Zuhause betreut

Caritas 24-hodinová péče odborná.bezpečná.férová
Pracovat lépe s jistotou a podporou

Caritas Rundum Zuhause betreut je nezisková organizace s dlouholetými zkušenostmi ve 24-hodinové péči.

Nabízíme 24ti-hodinovou péči (informace, poradenství, podporu rodin a rodinných příslušníků) v těchto rakouských spolkových zemích (centrální místo pro přihlášení a evidenci pro všechny pečovatelská místa je Vídeň):

 • Wien (Vídeň) 
 • Niederösterreich (Dolní Rakousko) 
 • Burgenland (Burgenlandsko)
 • Oberösterreich (Horní Rakousko) 
 • Salzburg 
 • Steiermark (Štýrsko) 

Naším cílem je blaho osob, jimž se péče poskytuje a jejich příbuzných, jakož i bezpečné pracovní podmínky pro pečovatele. V tomto smyslu se Caritas zavazuje dodržovat vysoké standardy kvality.

Vám jako pečovatelce nabízíme:

 • Férové a transparentní smluvní podmínky
 • Pravidelné kontrolní návštěvy diplomovaných ošetřovatelek
 • Odborné informace a poradenství v rodném jazyce
 • Podpora při ohlášení živnosti resp. přeregistraci
 • Podpora při dotazech anebo problémech v péči
 • Další vzdělávání v zemi původu

Informační videa - Opatrování v Rakousku

Chcete pracovat jako opatrovatelka? Řada krátkých videa hospodářské komory, oddĕlení opatrovatelek vás informuje pro vaší karieru.
Informační videa - Opatrování v Rakousku

Podpora & Zajištění kvality péče

Úkolem sdružení "Verein Caritas Rundum Zuhause betreut" je zajistit nejlepší možnou péči pro opatrované osoby díky profesionální a kvalitní podpoře pečovatelů/pečovatelek. Základem pro dobrou spolupráci je pro nás spolehlivost a profesionalita.

V rámci první návštěvy u zákazníka zjistíme jeho/její potřeby v oblasti péče a opatrování, abychom mohli zajistit zprostředkování péče "na míru". Samotnou péči podporujeme pravidelnými kontrolními návštěvami diplomovaného zdravotního personálu z oblastních poboček/Mobile Dienste resp. regionálních poboček Caritas.

Pomáháme Vám a také rodinám s vyřizováním všech záležitostí na úřadech ohledně legalizace Vaší činnosti jako pečovatel/pečovatelka v Rakousku.

Před nástupem k rodině od nás obdržíte uvítací balíček se všemi důležitými informacemi a podklady (formuláře, smlouvy atd.). Během zahájení péče budete zaškoleni do činnosti od zaměstnanců našeho sdružení a zaměstnanců ze spolupracujících diecézí. V případě dotazů k vyřizování záležitostí na úřadech, anebo v případě možných problémů v rodině, Vám pomohou naši zaměstnanci, kteří mluví česky/slovensky, maďarsky a rumunsky.
 

Nabízíme následující podporu:

 • Bezplatná registrace a poradenství
 • Informace a pomoc v rodném jazyce při přípravě nezbytných dokumentů
 • Zaškolení včetně informační složky se všemi základními dokumenty
 • Ohlášení živnosti resp. přeregistraci pro legalizaci Vaší činnosti v Rakousku
 • Transparentní a férové smluvní podmínky - tiskopis smlouvy je k dispozici v příslušném rodném jazyce a obdržíte kopie všech dokumentů
 • Podpora v konfliktních situacích s opatrovanými osobami nebo příbuznými
 • Podpora a poradenství diplomovanými ošetřovatelkami Caritas (pravidelné kontrolní návštěvy) a kontaktní osoby pro odborné otázky týkající se péče
 • Odborné informace ve vašem rodném jazyce (například brožura o demenci)
 • Další vzdělávání v zemi původu v oblasti demence, paliativní péče, kinestetiky, atd (Train to Care)
   

Pracovní podmínky a odměňování

 • Výše denní sazby vychází z potřeby podpory (základní sazba 79, - € brutto). Odměnu dostáváte ve smyslu podepsané smlouvy o poskytování péče na konci každého turnusu.
 • Cestovní výlohy hradí zákazník resp. příbuzní. Své dopravní prostředky máte možnost efektivně organizovat sama (autobus, vlak, atd.) 
 • Turnusy trvají 14, 21 anebo 28 dní
 • Krátké čekací doby při změně zákazníků
 • Všechny dokumenty a faktury (např. od SVS anebo WKO) Vám budou zaslány na vaši poštovní adresu
 • Máte povinnost odvádět následující příspěvky: sociální pojištění (SVS), daň z příjmu (překročí-li Váš roční příjem určitou hranici příjmu), příspěvek WKO (rakouská hospodářská komora)

Předpoklady

Poskytujeme výhradně chůvám a pečovatelům platný živnostenský list. Dobrá znalost němčiny, odpovídající kvalifikace i praktické zkušenosti jsou předpokladem spolupráce s námi.Musíte mít kvalifikaci alespoň na úrovni vzdělávání v oblasti domácí péče (Heimhilfeähnliche Ausbildung 200 hodin).Nezbytné jsou praktické zkušenosti v oblasti péče o osoby v německy mluvících zemích (min. 1-2 roky). Musíte se i nadále vzdělávat, například v oblasti demence atd.

Rádi bychom vám také připomněli, že od pečovatelů/pečovatelů požadujeme následující poplatky:

 • Startovný poplatok za přípravu v mateřskom jazyku : 290€ – jednorázový poplatek
 • roční příspěvek ve výši 432€,  v prvním roce pouze poměrnou část

Všechny částky jsou včetně daně.

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

Spolek Caritas Rundum Zuhause betreut Vám ve spolupráci s naším pojišťovacím poradcem nabízí pojištění odpovědnosti při výkonu povolání za zvláště příznivých podmínek u společnosti Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group na základě skupinové smlouvy, jež Vás chrání před nároky na náhradu škody vyplývající z Vaší činnosti. Pojistné krytí zahrnuje roční pojistné ve výši 33,60 EUR plus správní poplatek ve výši 2,40 EUR, tedy celkem 36,00 EUR.

Domácnost, podpora v každodenním životě, péče

Pečovatel/pečovatelka může pro opatrovanou osobu vykonávat následující činnosti:
 

1. Služby v domácnosti, jako např.:

 • Příprava pokrmů
 • Nakupování
 • Úklid
 • Práce v domácnosti a vyřizování různých záležitostí
 • Pravidelné větrání
 • Péče o domácí zvířata a rostliny
 • Praní, žehlení, zašívání atd.
   

2. Podpora v každodenním životě, jako např.:

 • Organizace každodenní činnosti
 • Podpora při každodenních aktivitách
 • Funkce společníka/společnice (jako např.: dělat společnost, vézt konverzaci, doprovod při různých aktivitách)
 • Pomoc při cestování nebo při samotné organizaci péče (např. dohodnutí termínů)
   

3. Péče a delegace činností

Dle zákonu o zdraví a zdravotnické péči (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG § 3b (1)) jsou pečovatelé/pečovatelky oprávněni/y, vykonávat v jednotlivých případech pro opatrovanou osobu ošetřovatelskou činnost, pokud proti tomu neexistují důvody ze zdravotního/ošetřovatelského hlediska (to znamená, pokud není zdraví opatrované osoby touto činností ohroženo).

Jakmile existují důvody, které ze zdravotního/ošetřovatelského hlediska vyžadují delegaci/subdelegaci této činnosti, smí se tato činnost vykonávat jen na základě delegace/subdelegace od lékaře/lékařky, nebo diplomovaného zdravotního personálu.
 

Caritas zde nabízí podporu péče diplomovanými ošetřovatelkami a kontaktními osobami pro odborné otázky.

Předpoklady

Poskytujeme výhradně chůvám a pečovatelům platný živnostenský list. Dobrá znalost němčiny, odpovídající kvalifikace i praktické zkušenosti jsou předpokladem spolupráce s námi.Musíte mít kvalifikaci alespoň na úrovni vzdělávání v oblasti domácí péče (Heimhilfeähnliche Ausbildung 200 hodin).Nezbytné jsou praktické zkušenosti v oblasti péče o osoby v německy mluvících zemích (min. 1-2 roky). Musíte se i nadále vzdělávat, například v oblasti demence atd.

Rádi bychom vám také připomněli, že od pečovatelů/pečovatelů požadujeme následující poplatky:

 • Startovný poplatok za přípravu v mateřskom jazyku : 290 € – jednorázový poplatek
 • roční příspěvek ve výši 432 €,  v prvním roce pouze poměrnou část

Všechny částky jsou včetně daně.

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

Spolek Caritas Rundum Zuhause betreut Vám ve spolupráci s naším pojišťovacím poradcem nabízí pojištění odpovědnosti při výkonu povolání za zvláště příznivých podmínek u společnosti Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group na základě skupinové smlouvy, jež Vás chrání před nároky na náhradu škody vyplývající z Vaší činnosti. Pojistné krytí zahrnuje roční pojistné ve výši 33,60 EUR plus správní poplatek ve výši 2,40 EUR, tedy celkem 36,00 EUR.

Jaké podklady od Vás potřebujeme?

 1. Životopis v německém jazyce, kontaktní údaje na Vás, abychom se Vám mohli ozvat
 2. Osvědčení profesní způsobilosti, originál a překlad do německého jazyka (kurz z oblasti domácí péče nebo zakončené vzdělání v oblasti péče nebo zdravotnictví, rozsah kurzu je min. 200 hodin)
 3. Fotku
 4. Reference, pokud máte
 5. Je-li k dispozici: živnostenský list a doklad o sociálním pojištění

Projdeme si Vaše podklady. V případě zájmu Vás rádi pozveme na osobní pohovor do kanceláře našeho sdružení, abychom se dohodli na další možné spolupráci.
 

Ohlášení živnosti

Jaké jsou předpoklady pro ohlášení živnosti (volná živnost "Opatrování osob") v Rakousku?

 1. Dosažení věku 18 let
 2. Státní příslušnost v zemi EU/EWR nebo právní způsobilost dle cizího práva k vykonávání živnosti
 3. Vedlejší bydliště v Rakousku
 4. Nejsou proti Vám důvody pro vyloučení (např. odsouzení soudem).
   

Podklady pro ohlášení živnosti?

 1. Platný cestovní pas nebo občanský průkaz
 2. Výpis z rejstříku trestu z Vaší země (originál a překlad, ne starší 3 měsíců), pokud jste v posledních 5 letech nebyli přihlášeni v Rakousku
 3. Rakouský přihlašovací lístek

Kontakt

Caritas Rundum Zuhause betreut
Mommsengasse 3, 1040 Wien

Pracovní doba
Pondělí – Pátek 09:00 – 15:00Kontaktní osoby:

 

Česky/Slovensky
Miroslava Polackova
Michaela Ilavska

Maďarsky
Emese Gettinger

Rumunsky
Adriana Freyborn
Emese Gettinger

Bulharsky 
Margarita KehayovaTel: +43 / (0)1/3760215
Fax: +43 / (0)1/503 307 728 50
office@caritas-rundumbetreut.at

Die Caritas 24-Stunden-Betreuung wurde mit dem Österreichischen Qualitätszertifikat ÖQZ-24 ausgezeichnet

Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung setzt einheitliche Standards fest. Caritas Rundum Zuhause betreut ist unter den ersten Organisationen, die dieses Zertifikat vom BMASGK erhielten. Alle Informationen zum ÖQZ-24: oeqz.at