Caritas Rundum Zuhause betreut

Нудимо 24-часовну негу (информације, саветовање, подршка породицама и осталим члановима породице) у следећим аустријским покрајинама (Беч је централна тачка пријаве/координације за сва места неге):

 • Беч
 • Доња Аустрија
 • Градишће
 • Штајерска
 • Горња Аустрија
 • Салцбург

Наш циљ је да пажљиво изаберемо и посредујемо у запошљавању одговарајућих неговатеља/ неговатељица са добрим познавањем немачког језика у аустријским породицама.

Помажемо неговатељима/неговатељицима с легализацијом ове делатности у Аустрији. Негу пратимо редовним посетама с циљем контроле квалитета.

Неговатељима/неговатељицима нудимо:

 • посете за контролу квалитета
 • помоћ при регистровању самосталне делатности
 • помоћ око питања или проблема везаних уз негу
 • даље усавршавање у земљи порекла
 • информативни видео снимци – посао неговатеља/ неговатељице у Аустрији
 • Да ли желите да радите као неговатељ/ неговатељица? Серија кратких видео снимака Одељења за саветовање и неговатеље/неговатељице при бечкој Привредној комори нуди информације о томе како да започнете с овом врстом рада.

Информативни видео снимци бечке Привредне коморе

 

Подршка и осигурање квалитета

Удружење Caritas Rumdum Zuhause betreut нуди стручну и квалитетну помоћ неговатељима/неговатељицама у сврху обезбеђивања најбоље могуће бриге о корисницима. За нас су основа добре сарадње поузданост и професионалност.

Да бисмо омогућили посредовање у бирању неговатеља/неговатељице који кориснику највише одговара, у првој посети кориснику/корисници утврђујемо потребан ниво неге. Негу пратимо редовним посетама дипломираног медицинског особља из социјалних установа/мобилних установа, односно регионалних установа Caritasa ради контроле квалитета.

Помажемо вама и вашим породицама с потребним посетама државним институцијама у сврху легализације ваше делатности неговатеља/неговатељице у Аустрији.

Пре него што започнете с негом, добићете онлајн увод (на матерњем језику), приступ нашој датотеци „Облак за 24-часовне неговатеље“ и тиме приступ свим релевантним информативним документима, као и фолдеру за ротацију. Сарадници/сараднице удружења и бискупија (епархија) чланица упознаће вас са активностима неговатеља/неговатељице. Наши сурадници/наше сураднице којима је чешки, словачки, мађарски, румунски или хрватски матерњи језик такође ће вам помоћи око административних питања или евентуалних проблема у породици.

Нудимо вам подршку

 • Бесплатно регистровање и савети
 • Информације и помоћ на матерњем језику приликом припреме потребних докумената
 • Увод на матерњем језику укључујући информативни фолдер са свим важним документима
 • Регистрација или пререгистрација самосталне делатности за легализацију ваше делатности у Аустрији
 • Транспарентни и поштени услови уговора – образац уговора је доступан на вашем матерњем језику и добићете копије свих докумената
 • Подршка у конфликтним ситуацијама са особама или породицама о којима треба бринути
 • Надзор над негом квалификованог медицинског особља Caritasa (редовне посете за контролу квалитета)
 • Стручне информације на матерњем језику (нпр. брошура о деменцији)

Предуслови

Посредујемо искључиво при запошљавању неговатеља/неговатељица који обављају самосталну делатност. Предуслови су добро познавање немачког језика, одговарајуће квалификације и практично искуство.

Од квалификација морате имати најмање једну врсту обуке за неговатеља/неговатељицу или слично (мин. 200 сати). Очекује се практично искуство у нези о људима у потреби у земљи немачког говорног подручја (мин. 1-2 године). Спремни сте да идете на додатну обуку из области деменције или у другим областима.

Морамо такође нагласити да наплаћујемо следеће износе:

 1. Једнократно: почетни пакет добродошлице 290 €, (са ПДВ-ом).
 2. Годишња накнада 432 € за 1. годину, у ратама.

Сви износи укључују могући порез на промет.

Осигурање од професионалне одговорности за неговатеље/његоватељице

У сарадњи са нашим саветником за осигурање из удружење Caritas услуга за помоћ у кући нуди вам осигурање од професионалне одговорности код осигуравајуће куће Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group на основу колективног уговора који вас под посебно повољним условима осигурава од захтева за накнаду штете која може настати услед ваше активности.

Овај колективни уговор се може добити на увид у удружењу Caritas услуга за помоћ у кући.

Осигурање са годишњом премијом од 33,60 евра укључује административну накнаду од 2,40 евра, што укупно износи 36,00 евра.

Услови рада и накнаде

 • Износ дневне стопе се заснива на потребама подршке (основна стопа 79 евра - бруто). Добићете надокнаду према потписаном уговору, на крају сваког циклуса/турнуса
 • Путне трошкове плаћају клијенти или родбина. Имате могућност да организујете сопствено превозно средство (аутобус, воз, итд.)
 • Циклус траје 14, 21 или 28 дана
 • Кратки периоди чекања приликом промене клијената
 • Сви документи и фактуре (као што су SVS или WKO) биће послани на вашу поштанску адресу
 • Ви сте обавезни да платите: социјално осигурање (SVS), порез на доходак (ако ваш приход премашује годишњи лимит прихода), допринос Привредној комори Беча (WKO)

Домаћинство, свакодневни живот, нега

Неговатељи/неговатељице могу да обављају следеће активности за корисника/корисницу:

1. Услуге у домаћинству као што су:

 • припрема оброка
 • снабдевање
 • чишћење
 • кућни послови и обављање послова ван домаћинства
 • старање о здравој клими у домаћинству
 • брига о животињама и биљкама
 • прање, пеглање и ситно шивење веша

2. Помоћ у свакодневном животу, као што су:

 • старање о дневном распореду
 • помоћ у обављању свакодневних послова
 • функција дружења (на пример: дружење, разговори, пратња у разним активностима)
 • помоћ при промени места или при организовању неге (на пример, договарање термина)

3. Нега и делегирање задатака

Према Закону о здравству и нези (GuKG § 3б (1) неговатељи/неговатељице су овлашћени/е да у одређеним случајевима обављају одређене активности неге корисника/це ако са медицинског/неговатељског гледишта не постоје томе супротстављени разлози (што значи да здравље лица које се негује се не излаже ризику пружањем ових активности).

Када настану околности које, са медицинског/неговатељског становишта, захтевају делегирање/подделегирање ових активности, ове активности се могу обављати само након делегирања од стране лекара/ке или особе која је дипломирала из области здравства и неге.

Предуслови

Посредујемо искључиво при запошљавању неговатеља/неговатељица који обављају самосталну делатност. Предуслови су добро познавање немачког језика, одговарајуће квалификације и практично искуство.

Од квалификација морате имати најмање једну врсту обуке за неговатеља/неговатељицу или слично (мин. 200 сати). Очекује се практично искуство у нези о особама у потреби у земљи немачког говорног подручја (мин. 1-2 године). Спремни сте да идете на додатну обуку из области деменције или у другим областима.

Морамо такође нагласити да наплаћујемо следеће износе:

 1. Једнократно: почетни пакет добродошлице 290 €, (са ПДВ-ом).
 2. Годишња накнада 432 € за 1. годину, у ратама.

Сви износи укључују могући порез на промет.

Осигурање од професионалне одговорности за неговатеље/његоватељице

У сарадњи са нашим саветником за осигурање из удружење Caritas услуга за помоћ у кући нуди вам осигурање од професионалне одговорности код осигуравајуће куће Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group на основу колективног уговора који вас под посебно повољним условима осигурава од захтева за накнаду штете која може настати услед ваше активности.

Овај колективни уговор се може добити на увид у удружењу Caritas услуга за помоћ у кући.

Осигурање са годишњом премијом од 33,60 евра укључује административну накнаду од 2,40 евра, што укупно износи 36,00 евра.

Која нам је документација потребна од вас?

 1. Животопис на немачком језику са контакт информацијама преко којих можемо да вас контактирамо
 2. Доказ о квалификацији (обука за неговатеља/неговатељицу (приближно 200 сати)) или завршена обука из области медицине неговатељства) са немачким преводом
 3. Слика
 4. Писмо препоруке
 5. Ако их поседујете: уверење о самосталној делатности и уверење о социјалном осигурању

Прегледаћемо вашу пријаву за посао. Уколико смо заинтересовани, радо ћемо Вас позвати на први лични разговор како бисмо се договорили о могућој сарадњи.

Регистровање самосталне делатнсоти

Који су предуслови за регистровање самосталне делатности за неговатеље/неговатељице) у Аустрији?

 1. Пунолетност
 2. Држављанство државе ЕУ/ ЕЕП-а (Европског економског простора), Швајцарске или боравишна дозвола због обављања самосталне делатности
 3. Боравиште у Аустрији
 4. Непостојање супротних разлога (на пример: судске пресуде)

Која документација је потребна за регистрацију самосталне делатности?

1. Лични документ (пасош или лична карта)

2. Уверење о некажњавању из ваше земље (не сме бити старије од 3 месеца, мора бити преведено и оверено код јавног бележника) ако нисте били пријављени у Аустрији у последњих 5 година

3. Аустријска потврда о пријави боравка

Контакт

Caritas Rundum Zuhause betreut

Mommsengasse 35, 1040 Wien
Понедељак - петак: 09:00 - 15:00

Контакт особе:

Чешки/словачки
Miroslava Polackova
Michaela Ilavska

Мађарски
Beata Angela Doktor

Румуњски
Adriana Freyborn,
Beata Angela Doktor

Бугарски
Margarita Kehayova

Тел: +43 / (0)1/3760215
Факс: +43 / (0)1/503 307 728 50
office@caritas-rundumbetreut.at