Caritas Rundum Zuhause betreut

 

Mając bezpieczeństwo i wsparcie,

pracuje się pewniej

 

Caritas Rundum Zuhause betreut to organizacja non-profit o długoletnim doświadczeniu w opiece całodobowej. 

Zapewniamy opiekę całodobową (informacje, porady, wsparcie dla rodzin i ich członków) w następujących landach w Austrii (centralne biuro rejestracji/koordynacji dla wszystkich placówek opieki mieści się w Wiedniu):

 • Wiedeń
 • Dolna Austria
 • Burgenland
 • Styria (Steiermark)
 • Górna Austria
 • Salzburg

Naszym celem jest dobro podopiecznych i ich bliskich oraz bezpieczne warunki pracy dla opiekunów/opiekunek. Mając to na uwadze, Caritas zobowiązuje się do przestrzegania wysokich standardów jakości.

Jako opiekunowi/opiekunce zapewniamy Ci:

 • Uczciwe i przejrzyste warunki umowy
 • Regularne wizyty dyplomowanej pielęgniarki
 • Merytoryczne informacje i porady w języku ojczystym
 • Wsparcie w zarejestrowaniu lub przerejestrowaniu działalności gospodarczej
 • Wsparcie w przypadku pytań lub problemów w ramach opieki
 • Szkolenie w kraju pochodzenia

Filmy informacyjne - opieka osobista w Austrii

Chciałbyś/chciałabyś pracować jako opiekun/opiekunka? Seria krótkich filmów wideo Wiedeńskiej Izby Handlowej, specjalistycznej grupy zajmującej się doradztwem osobistym i opieką osobistą, przybliża informacje na temat rozpoczęcia pracy w tym zawodzie.

Filmy informacyjne Wiedeńskiej Izby Handlowej

Wsparcie i zapewnienie jakości

Stowarzyszenie Caritas Rundum Zuhause betreut stawia na profesjonalne i wysokiej jakości wsparcie ze strony opiekunów/opiekunek zarówno na początku, jak i w trakcie stosunku pracy, aby zapewnić klientom jak najlepszą opiekę. 

Podczas pierwszej wizyty u klienta określamy zakres potrzeb dotyczących opieki i wsparcia, tak aby umożliwić jak najbardziej adekwatny dobór opiekuna/opiekunki. Towarzyszymy opiekunom/opiekunkom poprzez regularne wizyty wykwalifikowanych pracownikow z ośrodków pomocy społecznej/usług mobilnych lub oddziałów regionalnych Caritas.

Wspieramy Ciebie i rodziny na niezbędnej urzędowej ścieżce legalizacji Twojej działalności jako opiekuna osobistego w Austrii. 

Na początek otrzymasz folder informacyjny ze wszystkimi niezbędnymi informacjami i dokumentami (formularze, umowy itp.). W pracę opiekuna osobistego wprowadzą Cię pracownicy stowarzyszenia i diecezji członkowskich. Nasi pracownicy posługujący się językiem czeskim/słowackim, węgierskim i rumuńskim jako językiem ojczystym udzielą Ci również wsparcia w kwestiach administracyjnych lub w przypadku ewentualnych problemów w rodzinie.

Zapewniamy następujące wsparcie:

 • Bezpłatna rejestracja i porady
 • Informacja i wsparcie w języku ojczystym podczas przygotowywania niezbędnych dokumentów 
 • Szkolenie w języku ojczystym, w tym folder informacyjny ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami
 • Rejestracja lub przerejestrowanie firmy w celu legalizacji Twojej działalności w Austrii
 • Przejrzyste i uczciwe warunki umowy – formularz umowy dostępny jest w danym języku ojczystym, a Ty otrzymasz kopie wszystkich dokumentów 
 • Wsparcie w sytuacjach konfliktowych z osobami wymagającymi opieki lub ich bliskimi
 • Wsparcie przez wykwalifikowanych pracowników  Caritas (regularne wizyty)  w sprawach pielęgniarskich i technicznych dotyczących opieki
 • Fachowe Informacje w języku ojczystym (np. broszura na temat demencji) 
 • Szkolenia w Rumunii w zakresie demencji, opieki paliatywnej, kinestetyki itp. (Train to Care)

Warunki pracy i wynagrodzenie:

 • Wysokość stawki dziennej uzależniona jest od zakresu obowiązków (stawka podstawowa 79 euro brutto). Na koniec każdego cyklu otrzymasz wynagrodzenie zgodnie z podpisaną umową.
 • Koszty podróży pokrywa klient lub krewni. Masz możliwość samodzielnego zorganizowania środka transportu przy niskich kosztach (autobus, pociąg itp.)
 • Turnusy trwają 14, 21 lub 28 dni
 • Krótkie czasy oczekiwania przy zmianie klientów 
 • Wszystkie dokumenty i faktury (np. z SVS (Ubezpieczenie) lub WKO (Izba Handlowa)) zostaną wysłane na Twój adres pocztowy
 • Jesteś zobowiązany/-a do opłacania następujących składek: Ubezpieczenie społeczne (SVS), podatek dochodowy (jeśli Twój dochód przekracza roczny limit dochodów), składka WKO 

Wymagania:

Zapewniamy pośrednictwo opiekunom/opiekunkom wyłącznie na zasadzie samozatrudnienia (własna działalność). Warunkiem jest dobra znajomość języka niemieckiego, odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie praktyczne. 


W ramach kwalifikacji potrzebujesz przynajmniej kursu typu pomoc domowa (co najmniej 200 godzin kursu). Oczekujemy praktycznego doświadczenia w opiece nad osobami wymagającymi opieki w kraju niemieckojęzycznym (co najmniej 1–2 lata). Wyrażasz gotowość do dalszej edukacji w zakresie demencji lub innej tematyki.

Informujemy, że wymagamy od Ciebie wpłaty następujących kwot:

 1. powitalny pakiet startowy- 290 euro jednorazowo.
 2. Składka roczna 432 euro, proporcjonalnie za pierwszy rok.

Wszystkie kwoty zawierają podatek VAT.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej:

We współpracy z naszym doradcą ubezpieczeniowym stowarzyszenie Caritas Rundum Zuhause betreut oferuje ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej w Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group na podstawie umowy grupowej na szczególnie korzystnych warunkach, co chroni Cię przed roszczeniami odszkodowawczymi wynikającymi z Twojej pracy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje składkę roczną w wysokości 33,60 euro plus opłatę administracyjną w wysokości 2,40 euro, czyli łącznie 36,00 euro.

Gospodarstwo domowe, styl życia, opieka

Opiekunowie/opiekunki mogą wykonywać następujące czynności dla osoby wymagającej opieki:

1. Czynności w gospodarstwie domowym, jak np.:

 • Przygotowywanie posiłków
 • Zakupy
 • Sprzątanie
 • Prace domowe i sprawunki
 • Dbanie o zdrowy klimat w pomieszczeniu
 • Opieka nad zwierzętami i roślinami
 • Pranie (robienie prania, prasowanie, cerowanie)

2. Wsparcie stylu życia, takie jak np.:

 • Układanie planu dnia
 • Pomoc w codziennych czynnościach
 • Funkcja towarzysza (np.: zapewnienie towarzystwa, prowadzenie rozmów, towarzyszenie w różnych czynnościach)
 • Pomoc przy zmianie lokalizacji

3. Opieka i delegowanie czynności:

Zgodnie z Ustawą o zdrowiu i pielęgniarstwie (GuKG § 3b ust. 1) opiekunowie/opiekunki są uprawnieni do wykonywania indywidualnych czynności pielęgnacyjnych względem osoby będącej pod opieką w indywidualnych przypadkach, jeśli nie zachodzą powody medyczne/pielęgniarskie, aby tego nie robić (tj. wykonywana czynność nie zagraża zdrowiu osoby będącej pod opieką).

W przypadku wystąpienia okoliczności, które wymagają delegowania/poddelegowania tych czynności z medycznego/pielęgniarskiego punktu widzenia, czynności te mogą być wykonywane wyłącznie po delegacji/instrukcji przez lekarza lub wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia i pielęgniarkę.

Caritas oferuje wsparcie w zakresie opieki przez wykwalifikowany personel pielęgniarski oraz osoby kontaktowe w kwestiach technicznych.

Podstawą dobrej współpracy jest dla nas rzetelność i profesjonalizm.

Wymagania

Zapewniamy pośrednictwo opiekunom/opiekunkom wyłącznie na zasadzie samozatrudnienia (własna działalność). Warunkiem jest dobra znajomość języka niemieckiego, odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie praktyczne. 

W ramach kwalifikacji potrzebujesz przynajmniej kursu typu pomoc domowa (co najmniej 200 godzin kursu). Oczekujemy praktycznego doświadczenia w opiece nad osobami wymagającymi opieki w kraju niemieckojęzycznym (co najmniej 1–2 lata). Wyrażasz gotowość do dalszej edukacji w zakresie demencji lub innej tematyki.

Informujemy, że wymagamy od Ciebie wpłaty następujących kwot:

 1. Powitalny pakiet startowy- 290 euro jednorazowo.
 2. Składka roczna 432 euro, proporcjonalnie za pierwszy rok.

Wszystkie kwoty zawierają podatek VAT.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

We współpracy z naszym doradcą ubezpieczeniowym stowarzyszenie Caritas Rundum Zuhause betreut oferuje ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej w Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group na podstawie umowy grupowej na szczególnie korzystnych warunkach, co chroni Cię przed roszczeniami odszkodowawczymi wynikającymi z Twojej pracy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje składkę roczną w wysokości 33,60 euro plus opłatę administracyjną w wysokości 2,40 euro, czyli łącznie 36,00 euro.

Jakich dokumentów potrzebujemy od Ciebie?

 1. Życiorys w języku niemieckim wraz z danymi kontaktowymi, pod którymi możemy się z Tobą skontaktować
 2. Zaświadczenie o kwalifikacjach (kurs typu pomoc domowa (ok. 200 godzin) lub ukończone szkolenie z zakresu medycyny i pielęgniarstwa) z tłumaczeniem na język niemiecki
 3. Zdjęcie
 4. List referencyjny
 5. Jeśli możliwe: Zezwolenie na prowadzenie działalności i potwierdzenie ubezpieczenia społecznego

Sprawdzimy Twoje dokumenty aplikacyjne. W razie zainteresowania z przyjemnością zaprosimy Cię na rozmowę wstępną w celu omówienia ewentualnej współpracy.

Rejestracja działalności gospodarczej

Jakie są wymagania dotyczące rejestracji firmy (wolna działalność gospodarcza w zakresie opieki osobistej) w Austrii?

 1. Pełnoletniość
 2. Obywatelstwo kraju UE/EOG/Szwajcarii lub posiadanie zezwolenia na pobyt na podstawie prawa obcego w celu wykonywania zawodu
 3. Miejsce zamieszkania w Austrii
 4. Niewystępowanie przyczyn wykluczających (np. wyroki sądowe)

Jakich dokumentów potrzebujesz do rejestracji firmy?

 1. Dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport lub dowód osobisty)
 2. Zaświadczenie o niekaralności z kraju ojczystego (nie starsze niż 3 miesiące, przetłumaczone i poświadczone notarialnie), jeśli nie byłeś zarejestrowany w Austrii przez ostatnich 5 lat
 3. Zameldowanie w Austrii

Kontakt

Caritas Rundum Zuhause betreut

Mommsengasse 35, 1040 Wiedeń
Pon.–pt. godz. 9–15

Osoby kontaktowe:

Czeski/słowacki
Miroslava Polackova
Michaela Ilavska

Węgierski
Emese Gettinger

Rumuński
Adriana Freyborn
Emese Gettinger

Bułgarski
Margarita Kehayova 

Tel: +43 / (0)1/3760215
Faks: +43 / (0)1/503 307 728 50
office(at)caritas-rundumbetreut.at 

Die Caritas 24-Stunden-Betreuung wurde mit dem Österreichischen Qualitätszertifikat ÖQZ-24 ausgezeichnet

Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung setzt einheitliche Standards fest. Caritas Rundum Zuhause betreut ist unter den ersten Organisationen, die dieses Zertifikat vom BMASGK erhielten. Alle Informationen zum ÖQZ-24: oeqz.at