Train to Care – Program a informácie o kurze

 

Caritas Rundum Zuhause betreut v spolupráci so svojimi partnermi ponúka kvalitné vzdelávacie kurzy pre opatrovateľky a opatrovateľov, ktorí majú záujem sa ďalej rozvíjať a zlepšovať svoje zručnosti v prospech seba i svojich klientov. Kurzy sa uskutočňujú od roku 2014 na Slovensku, Rumunsku a Maďarsku a od roku 2019 aj v Bulharsku. 

Týmto jedinečným prístupom k vzdelávaniu, ktoré sa uskutočňuje priamo v krajine pôvodu opatrovateľov/opatrovateliek  je Caritas priekopníkom v zlepšovaní kvality opatrovateľských síl, ktoré pracujú v 24-hodinovom opatrovaní v Rakúsku.

Za posledných deväť rokov sme v rámci vzdelávacieho program Train to Care ponúkli  približne 163 kurzov pre viac ako 1 900 účastníkov zo Slovenska, Rumunska, Maďarska a Bulharska. Spätná väzba účastníkov je veľmi pozitívna.

Train to Care –kurzy v prezenčnej forme a webináre

Od roku 2019 ponúka Caritas Rundum Zuhause vzdelávací projekt: online kurzy cez internet (webináre) pre opatrovateľky/ov. Na jeho začiatku sme vyškolili našich lektorov, ktorí následne zrealizovali kurzy, ktorých sa mohli zúčastniť opatrovatelia z pohodlia svojho domova. Pilotná fáza sa uskutočnila na Slovensku a v Rumunsku a opatrovateľky ju prijali s nadšením. Webináre ponúkajú možnosť ďalšieho vzdelávania a podpory pre tých opatrovateľov, pre ktorých je z rozličných dôvodov náročné cestovať na miesta konania kurzov. Sme radi, že od roku 2023 budeme môcť opäť organizovať viac kurzov v prezenčnej forme.

V roku 2023 sa okrem kurzov v materinskom jazyku zameriame aj na kurzy v nemeckom jazyku. Takže aj  opatrovatelia z iných krajín majú možnosť zúčastniť sa našich kurzov.

Spätná väzba od účastníkov: 

„Všetko bolo vyborné a na profesionálnej úrovni. Ďakujem!“ Účastníčka kurzu “Kinestetika v oparovateľskej službe“, Slovensko 2022

„Prístup pani školiteľky bol na veľmi vysokej úrovni, veľmi profesionálny. Oceňujem ľudský prístum a pripravenosť. Odporúčam tento kurz!“ Účastníčka kurzu “Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením“, Slovensko 2022

V roku 2023 ponúkame nasledujúce témy: 

 • Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou
 • Správne vedenie dokumentácie opatrovaní
 • Profík v komunikácii s príbuznými
 • Kinestetika v opatrovateľskej službe (základný kurz)
 • Validácia podľa Naomi Feil
 • Kinestetika v opatrovateľskej službe (workshop pre pokročilých)
 • Kinestetika – cvičenie

Program a informácie o kurze

 

Online kurzy ponúkame pomocou aplikácie ZOOM. Ak by ste potrebovali pomoc pri inštalovaní, radi si s Vami dohodneme skúšobný termín pred začiatkom kurzu. V prípade zmeny termínu Vás budeme včas informovať. 

Kinestetika v opatrovateľskej službe (základný kurz)
(1. časť) 10.+11.05.2023
09.00 – 17.00 h, Dolný Smokovec*, slovenský
(2. časť) 08.+09.06.2023
09.00 – 17.00 h, Dolný Smokovec*, slovenský

Miesto konania kurzu Kinestetika v opatrovateľskej službe:
Penzión Caritas**- Charitný dom, Dolný Smokovec

Validácia podľa Naomi Feil
22.+23.06.2023
09.00 – 17.00 h, Dolný Smokovec*, slovenský

Miesto konania kurzu Validácia podľa Naomi Feil:
Penzión Caritas**- Charitný dom, Dolný Smokovec

Kinestetika v opatrovateľskej službe (workshop pre pokročilých)
26.+27.10.2023
09.00 – 17.00 h, Bratislava*, český

Miesto konania kurzu Kinestetika v opatrovateľskej službe (workshop pre pokročilých):
Dom Rafael, Kutlíková 15, Bratislava

Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou
15.+16.05.2023
12.00 – 15.00 h, online, nemecký

Správne vedenie dokumentácie opatrovaní
Len pre Caritas-opatrovateľky

12.06.2023 + 26.06.2023
13.00 – 14.30 h, online, nemecký
alebo
02.10.2023 + 16.10.2023
13.00 – 14.30 h, online, nemecký

Profík v komunikácii s príbuznými
12.+13.09.2023
13.00 – 14.30 h, online, nemecký 

Kinestetika – cvičenie
24.04.2023
14.00 – 17.00 h, Viedeň*, nemecký
alebo
10.10.2023
14.00 – 17.00 h, Viedeň*, nemecký

Miesto konania kurzu Kinestetika – cvičenie:
Caritas Haus St. Barbara, Erlaaer Pl. 4, Wien 1230

 * Upozorňujeme, že počas TTC kurzov sa musia dodržiavať ochranné opatrenia (napr. nosenie rúška FFP2, dostatočný odstup, Antigen alebo PCR test, alebo v prípade potreby preukaz o očkovaní,  atď.) proti nákaze koronavírusom (COVID19), podľa aktuálnych vládnych nariadení.

Tento prehľad programu si môžete stiahnuť ako súbor PDF v časti „Program na stiahnutie“. byť stiahnutý.

Poplatky za kurzy na rok 2023 pre Caritas opatrovateľky:

 • Kinestetika – cvičenie 
  38,- €
 • Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou  
  36,- €
 • Správne vedenie dokumentácie opatrovaní   
  18,- €
 • Profík v komunikácii s príbuznými  
  18,- €
 • Kinestetika v opatrovateľskej službe    
  100,- €*
  *Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej službe“ sa hradí dodatočný poplatok 30,- € pre Rakúsku kinestetickú spoločnosť,    
   ktorá úspešným absolventom kurzu vystaví originálny certifikát. Náklady na dopravu a ubytovanie znáša účastník sám.
 • Validácia podľa Naomi Feil   
  48,- €
 • Kinestetika v opatrovateľskej službe (workshop pre pokročilých)
  48,- €

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných  dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK19 1100 0000 0029 2384 5748
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 63231
Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.

Kurzov sa môžu zúčastniť aj externí záujemcovia. Upozorňujeme Vás, že poplatky pre externých účastníkov sú vyššie. V prípade záujmu sa, prosím, informujte priamo u našich kontaktných osôb uvedených v bode -Prihláška-.

Náklady na dopravu a ubytovanie znáša účastník sám.

Prihláška

Prosíme Vás o záväznú online prihlášku najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu.  (zum online Anmeldeformular)

Kontaktné osoby
Slovenská katolícka charita - pani Veronika Sadovská, Tel. +421 901 720 063 alebo ttc(at)charita.sk  resp. 
Spolok Caritas Rundum Zuhause betreut - pani Judit Keskin, Tel. +43/ (0)1 376-0215 alebo office(at)caritas-rundumbetreut.at.

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných  dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.

Všimnite si prosím, v akom jazyku je kurz vedený.

Správne vedenie dokumentácie opatrovaní (nemecký)
Podľa rakúskych zákonov sú opatrovatelia povinní viesť pravidelnú dokumentáciu počas opatrovania. Kurz „Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní “, ktorý realizuje Caritas Rundum Zuhause betreut, pomôže lepšie a profesionálnejšie spravovať vašu dokumentáciu pre vašu vlastnú ochranu. Kurz dopĺňajú dôležité informácie a cvičenia pre odbornú komunikáciu s lekármi či inými službami v nemčine.

Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou (nemecký)
Ľudia s demenciou často potrebujú veľkú podporu pri každodenných činnostiach (osobná hygiena, stravovanie, prezliekanie, vychádzky a pod.), pretože čoraz menej zvládajú úlohy každodenného života. Bez zmysluplných aktivít sa môžu cítiť bezcenní, depresívni alebo dokonca agresívni. Výzvy, ktorým ako opatrovateľka/opatrovateľ čelíte každý deň, si vyžadujú veľkú flexibilitu, kreativitu a empatiu. V roku 2021 sme vydali v slovenčine brožúru s názvom Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou, ktorú ponúkame všetkým účastníkom kurzu grátis. Počas kurzu Vám brožúru predstaví a jej obsah priblíži pani lektorka Mária Wirth. Cieľom kurzu je získať  inšpiráciu a zručnosť ako vytvoriť aktivizačný  program pre osoby s rôznym stupňom demencie tak, aby bol pre nich prínosom. Umenie sa stáva komunikačným mostom medzi realitou a vnútorným prežívaním chorého.

Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (Základný kurz v slovenskom jazyku)
Vedeli ste o tom, že okrem klasických piatich zmyslov má každý z nás aj zmysel pre pohyb, tzv. kinestetický zmysel? A že tento zmysel môžeme využiť aj pri práci s ľuďmi, ktorých pohybové schopnosti sú obmedzené? Na kurze sa budeme venovať rozličným zákonom pohybu a naučíme sa ich využívať aj pri práci s našimi klientmi. Keď sa naučíte lepšie zohľadniť pohybové možnosti a zdroje klientov v každodenných aktivitách, získate väčšiu istotu pri presune klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Tieto vedomosti vám zároveň umožnia zachovať si vlastné zdravie a znížiť bolesti alebo napätie v chrbtici.
Po kurze získate osvedčenie o absolvovaní základného kurzu Kinestetika od Rakúskej Kinestetickej spoločnosti. Vďaka tomu budete môcť v budúcnosti absolvovať ďalšie nadstavbové kurzy v oblasti kinestetiky. V kurze pre pokročilých  (vedenom v češtine) a praktických cvičeniach (vedených v nemčine) si môžete rozšíriť svoje základné znalosti z kinestetiky a precvičiť si techniky, ktoré ste sa naučili. Tieto kurzy odporúčame opatrovateľkám, ktoré už absolvovali základný kurz Kinestetika.
Ďalšie informácie nájdete na: www.kinaesthetics.at 

Profík v komunikácii s príbuznými (nemecký)
Naučíte sa techniky na uľahčenie komunikácie medzi príbuznými a klientmi. Zároveň máte možnosť zdokonaliť sa v nemeckom jazyku. Spoznáte komunikačný model Marshalla Rosenberga a precvičíte si ho na konkrétnych príkladoch z každodennej starostlivosti. Model sa zaoberá teóriou, že všetky ľudské konflikty sú založené na nenaplnených potrebách. Jeho 4-krokový model (vnímanie, cítenie, potreba a požiadavka) vám ukáže, ako prekonať ťažké komunikačné bariéry

Validácia podľa Naomi Feil (slovenský)
Keď ľudia kvôli starobe či chorobe strácajú schopnosť racionálne myslieť a pamätať si veci, komunikácia s nimi sa stáva náročnou. Naomi Feil na základe svojich mnohoročných skúseností navrhla iný spôsob komunikácie, založený na potvrdení ich pocitov a vnútorného prežívania. Po validačných stretnutiach sa ľudia cítia prijatí a rešpektovaní, čím opätovne nadobúdajú ľudskú dôstojnosť a ich napätie a stres sa zmierňujú. Kto sa tejto metóde naučí, bude schopný vnímať svet očami svojich klientov a lepšie porozumie ich navonok čudnému správaniu.

Lektorky kurzov:

Mária Wirth, Mgr., PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku

Alena Kubeš – pedagóg v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, dlhoročná trénerka Kinestetiky

Estera Bačkaiová – absolvovala vzdelávanie ako kinestetická trénerka druhého levelu v Linzi, hovorí plynele slovensky, maďarsky a nemecky

Violeta Koppensteiner - certifikovaná školiteľka validácie podľa Naomi Feil, školiteľka pre poradenstvo v oblasti starostlivosti a demencie, individuálnej validácie a podpory pre príbuzných

Julia Hirschvogl, DGKP - vedúca tímu Caritas Rundum Zuhaue betreut, diplomovaná zdravotná sestra, dlhoročné skúsenosti v dokumentácii zdravotníckych prípadov

Heike Krabbe, DGKP - diplomovaná pedagogička s desiatkami rokov skúseností v geriatrii ako manažérka a školiteľka. Dlhoročné nádstavbové vzdelávanie v rôznych ošetrovateľských témach, ako je kinetika, riešenie ošetrovateľských prípadov a rôzne komunikačné školenia

Ďalšie vzdelávanie je spoluprácou Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity.