Train to Care – Program a informácie o kurze

Train to Care Seminar

Caritas Rundum Zuhause betreut v spolupráci so svojimi partnermi ponúka kvalitné vzdelávacie kurzy pre opatrovateľky a opatrovateľov, ktorí majú záujem sa ďalej rozvíjať a zlepšovať svoje zručnosti v prospech seba i svojich klientov. Kurzy sa uskutočňujú od roku 2014 na Slovensku, Rumunsku a Maďarsku a od roku 2019 aj v Bulharsku. 

Týmto jedinečným prístupom k vzdelávaniu, ktoré sa uskutočňuje priamo v krajine pôvodu opatrovateľov/opatrovateliek  je Caritas priekopníkom v zlepšovaní kvality opatrovateľských síl, ktoré pracujú v 24-hodinovom opatrovaní v Rakúsku.

Za posledných sedem rokov sme v rámci vzdelávacieho program Train to Care ponúkli  približne 147 kurzov pre viac ako 1 790 účastníkov zo Slovenska, Rumunska, Maďarska a Bulharska. Spätná väzba účastníkov je veľmi pozitívna.

Train to Care – Online kurz 

Od roku 2019 ponúka Caritas Rundum Zuhause vzdelávací projekt: online kurzy cez internet (webináre) pre opatrovateľky/ov. Na jeho začiatku sme vyškolili našich lektorov, ktorí následne zrealizovali kurzy, ktorých sa mohli zúčastniť opatrovatelia z pohodlia svojho domova. Pilotná fáza sa uskutočnila na Slovensku a v Rumunsku a opatrovateľky ju prijali s nadšením. Webináre ponúkajú možnosť ďalšieho vzdelávania a podpory pre tých opatrovateľov, pre ktorých je z rozličných dôvodov náročné cestovať na miesta konania kurzov.

V roku 2020 boli kvôli kríze COVID-19 kurzy Train to Care ponúkané v online forme v Rumunsku, Maďarsku, na Slovensku a v Bulharsku. S približne 5až 9 účastníkmi sa v roku 2020 uskutočnilo celkovo 10 online kurzov a spätná väzba bola veľmi pozitívna.  

Pred každým online kurzom bol s účastníkmi zorganizovaný skúšobný termín.

Spätná väzba od účastníkov: 

 
„Veľmi profesionálne, luďsky, excelentne na úrovni. Veľká vďaka!.“
Účastníčka kurzu “Kinestetika v oparovateľskej službe, Slovensko, Spišská kapitula, 2021

"Kurz mi dal veľa. Táto téma je veľmi vážna a bola by som rada, keby som sa mohola dozvedieť viac v ďalšom kurze."  
Účastníčka kurzu  „Ako sa vyhnúť vyhoreniu v starostlivosti“, Slovensko, online, 2021

„Webinár je špecifický tým, že človek nie je v osobnom kontakte s ostatnými účastníkmi kurzu. A keďže šlo o moju prvú skúsenosť s takouto formou seminára, chvíľu mi trvalo sa zosúladiť..., a potom si človek uvedomí aj benefity tejto formy komunikácie a prezentácie – flexibilita, pohodlie a uvoľnená atmosféra. Do budúcna sa ešte pokúsim zúčastniť ďalších webinárov. Ďakujem za príjemné vedenie našej koučky a dúfam, že sme si boli všetci účastníci webináru vzájomným obohatením. Ďakujem a môžem len odporúčať. S pozdravom.“ 
Účastníčka kurzu “Vysporiadanie sa so záťažou v 24hodinovej opatrovateľskej službe“, Slovensko, online, 2020

V roku 2022 ponúkame nasledujúce témy: 

 • Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní - len pre Caritas-opatrovateľky
 • NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov
 • Kinestetika v opatrovateľskej službe
 • Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou
 • Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením

Program a informácie o kurze

Slovenko 

Všetky kurzy okrem Kinestetiky v opatrovateľskej službe sú ponúkané online formou. Online kurzy ponúkame pomocou aplikácie ZOOM. Ak by ste potrebovali pomoc pri inštalovaní, radi si s Vami dohodneme skúšobný termín pred začiatkom kurzu. V prípade zmeny termínu Vás budeme včas informovať. 

Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní
Len pre Caritas-opatrovateľky

14.03.2022 + 25.04.2022
13.00 – 14.30 h, online
alebo
12.09.2022 + 17.10.2022
13.00 – 14.30 h, online

NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov
10.05.2022
09.00 – 17.00 h, online

Kinestetika v opatrovateľskej službe
07.03.2022 + 08.03.2022
(1. časť) 09.00 – 17.00 h, Badín
26.05.2022 + 27.05.2022
(2. časť) 09.00 – 17.00 h, Badín

Miesto konania kurzu Kinestetika v opatrovateľskej službe:
Badín, Dom Xaver, Banská 529, Badín, Slovensko

Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou
27.04.2022
09.00 – 17.00 h, online

Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením (3 termíny)
22.09.2022 +
09.00 – 17.00 h, online
20.10.2022 +
09.00 – 12.00 h, online
24.11.2022 
09.00 – 12.00, online

Poplatky za kurzy na rok 2022 pre Caritas opatrovateľky:

 • Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní       
  15,- €
 • NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov      
  30,- €
 • Kinestetika v opatrovateľskej službe    
  100,- €*
  *Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej službe“ sa hradí dodatočný poplatok 30,- € pre Rakúsku kinestetickú spoločnosť,    
   ktorá úspešným absolventom kurzu vystaví originálny certifikát. Náklady na dopravu a ubytovanie znáša účastník sám.
 • Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou      
  30,- €
 • Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením      
  45,- €

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných  dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.

Kurzov sa môžu zúčastniť aj externí záujemcovia. Upozorňujeme Vás, že poplatky pre externých účastníkov sú vyššie. V prípade záujmu sa, prosím, informujte priamo u našich kontaktných osôb uvedených v bode -Prihláška-.

Prihláška

Prosíme Vás o záväznú online prihlášku najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu.  (zum online Anmeldeformular)

Kontaktné osoby
Slovenská katolícka charita - pani Veronika Sadovská, Tel. +421 901 720 063 alebo ttc(at)charita.sk  resp. 
Spolok Caritas Rundum Zuhause betreut - pani Slavomira Mergell, Tel. +43/664 848 2564 alebo office(at)caritas-rundumbetreut.at.

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných  dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.

Kurzy sú ponúkané v slovenskom jazyku. Kurz Kinestetiky je vedený v českom jazyku. Kurz Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní, ktorý je určený pre Caritas-opatrovateľky, je vedení v nemeckom jazyku.

Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní
Podľa rakúskych zákonov sú opatrovatelia povinní viesť pravidelnú dokumentáciu počas opatrovania. Kurz „Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní “, ktorý realizuje Caritas Rundum Zuhause betreut, pomôže lepšie a profesionálnejšie spravovať vašu dokumentáciu pre vašu vlastnú ochranu. Kurz dopĺňajú dôležité informácie a cvičenia pre odbornú komunikáciu s lekármi či inými službami v nemčine.

NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov
Osviežte si svoje vedomosti o najčastejších chorobách v pokročilom veku. Témou budú ochorenia srdcovo – cievneho systému, ochorenia dýchacích ciest a tráviacej sústavy, ako aj Parkinsonova choroba a infekty močových ciest. Praktické rady a skúsenosti vám pútavou formou sprostredkuje odborníčka na paliatívne a geriatrické ošetrovateľstvo.

Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný 4-dňový kurz)
Vedeli ste o tom, že okrem klasických piatich zmyslov má každý z nás aj zmysel pre pohyb, tzv. kinestetický zmysel? A že tento zmysel môžeme využiť aj pri práci s ľuďmi, ktorých pohybové schopnosti sú obmedzené? Na kurze sa budeme venovať rozličným zákonom pohybu a naučíme sa ich využívať aj pri práci s našimi klientmi. Keď sa naučíte lepšie zohľadniť pohybové možnosti a zdroje klientov v každodenných aktivitách, získate väčšiu istotu pri presune klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Tieto vedomosti vám zároveň umožnia zachovať si vlastné zdravie a znížiť bolesti alebo napätie v chrbtici.
Po kurze získate osvedčenie o absolvovaní základného kurzu Kinestetika od Rakúskej Kinestetickej spoločnosti. Vďaka tomu budete môcť v budúcnosti absolvovať ďalšie nadstavbové kurzy v oblasti kinestetiky.

Ďalšie informácie nájdete na: www.kinaesthetics.at 

Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením
Rešpektujúca alebo nenásilná komunikácia  a zdravá medziľudská komunikácia umožňujú každému, kto chce, prežívať život v jeho plnosti. Pomáha účinne predchádzať konfliktom a nedorozumeniam. Je dôležitá pri vzťahoch v partnerstve, v škole, v práci voči kolegovi alebo klientovi ale hlavný dôraz kladie na pochopenie seba. Je potrebné najskôr pochopiť prečo konáme v konflikte spôsobom, ktorý zraňuje nás a potom aj iných. Pochopenie svojich potrieb vám otvorí cestu k druhým, naučíte sa ako vypočuť a prijať kritiku. Dozviete sa, že hnev nie je zlý a pochopíte prečo sa hneváte. Porozumiete rozdielu medzi dávaním rád a empatickým rozhovorom. Životné zručnosti, ktoré si osvojíte Vám môžu byť užitočné pri vytváraní sebaúcty a pochopení druhých. 

 

Lektorky kurzov:

Mária Wirth, Mgr., PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku

Alena Kubeš – pedagóg v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, dlhoročná trénerka Kinestetiky

Eva Račková, Mgr., PhD. – koučka, mediátorka, dlhoročná trénerka rešpektujúcej komunikácie, efektívnej komunikácie, trénerka emocionálnej inteligencie, lektorské skúsenosti z prostredia sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Sabine Wecko, DGKP – koordinátorka 24-hodinovej starostlivosti, má bohaté skúsenosti s diagnostikou, organizáciou,
kontrolou a vyhodnocovaním opatrovateľských opatrení

Anna Michňová, PhDr. – odborníčka na paliatívne ošetrovateľstvo a geriatrické ošetrovateľstvo, námestnička pre ošetrovateľstvo v Nemocnici Zelený sen, Banská Bystrica;

Ďalšie vzdelávanie je spoluprácou Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity.