Train to care – Програма и информация за курсовете

Train to Care Seminar

От 2014 година сдружение Caritas Rundum Zuhause betreut [Цялостна грижа в домашна среда от Каритас] провежда програма за повишаване на квалификацията на самонаети лични асистенти и болногледачи в Румъния и Унгария, а от 2019 и в България.

С тази уникална възможност за повишаване на квалификацията в собствената им страна, сдружението Каритас е пионер в подобряването на професионалните качества на обслужващите лица, работещи в Австрия по програмите за 24-часово обслужване.

За последните седем години по програмата Train to Care се проведоха около 147 курса с повече от 1 790 участници в три източноевропейски държави: Румъния, Словакия, Унгария и България.. 

Отзивите за курсовете са предимно много положителни. 

Train to Care онлайн курсове и уебинари.

През 2021 година сдружение Caritas Rundum Zuhause betreut [Цялостна грижа в домашна среда от Каритас] стартира нови форми на провеждане на курсове: онлайн курсове и уебинари за лични асистенти. Лекторите са специално обучени за целта и проектът беше посрещнат с въодушевление от личните асистенти от Словакия и Румъния.

Уебинарите предоставят възможност на личните асистенти, които не живеят в непосредствена близост, да повишат своята квалификация. 

През 2020 и 2021 г. повечето от курсовете Train to Care в Румъния, Словакия, Унгария и България бяха предлагани като онлайн курсове поради ситуацията с COVID-19. Отзивите са много положителни.

Отзиви на участници в обученията:

„Много съм доволна от проведения курс.Благодаря на лекторката както за наученото,така и за вниманието. “, България, онлайн 2021

"За мен курсът беше много полезен с това, че информацията по тези често срещани проблеми в нашата работа беше синтезирана, подредена и добре поднесена, представена и онагледена “,  България, онлайн 2021

„Сега вече не трябваше да се изнасям от удобния си домашен стол и получих висококачествено обучение“, участник в „Активиране и заетост на хора с деменция“, Унгария, онлайн 2020

Теми на курсове през 2022 година в България

  • Немска компетентност в документацията за грижа и комуникация в обгрижването
  • Поведение и мерки в случай на извънредна ситуация
  • Активиране на хора с деменция

Всички курсове ще се провеждат в Пловдив. В случай на отмяна на курсовете в Пловдив поради ограничения на COVID-19, ще се предлага онлайн версия за всички курсове.

Програма и информация за курсовете

Програма

През 2022 година в България ще се проведат следните обучения за повишаване на квалификацията:

Немска компетентност в документацията за грижа и комуникация в обгрижването
Кога? 14.03.2022 + 25.04.2022,13.00 – 14.30
Къде? онлайн

Поведение и мерки в случай на извънредна ситуация
Кога? 30.+31.05.2022, 13.00 – 16.00
Къде? онлайн

Активиране на хора с деменция
Кога?  12.+13.09.2022, 13.00 – 16.00
Къде? онлайн

*Посочените времена са австрийски.

За полагащите грижи на Каритас

За служителите на Каритас България разходите за курса се поемат от работодателя.

Разходи за обучение: 

Немска компетентност в документацията за грижи и комуникация в обгрижването

Номер на курса­­: AT2022-01
количество: 15,- €

Поведение и мерки в случай на извънредна ситуация
Номер на курса­­: BG2022-01
количество: 30,- €

Активиране на хора с деменция
Номер на курса­­: BG2022-02
количество: 30,- €

Самите участници трябва да покрият разходите за пътуване до и от събитието, както и всички разходи за настаняване и храна.

За външни участници

Курсовете за обучение могат да бъдат посещавани и от външни участници. Моля обърнете внимание,
че таксата за курс за външни участници е по-висока. Научете за цените и актуалните промоции от съответното лице за контакт.

Плати:
Таксата трябва да бъде преведена на следната банкова сметка:
Caritas Rundum Zuhause betreut:
IBAN: AT36 1919 0000 0025 2247
BIC (SWIFT): BSSWATWWXXX
Цел (моля, посочете): Вашето име + Номер на курса

Предпоставка за участие


Курсовете за обучение се предлагат на личните асистенти , които работят съвместно със сдружение Caritas Rundum Zuhause betreut, на служители на Каритас София и на всички, които се интересуват от предлаганите теми на курса.
Всички курсове за обучение - с изключение на обучението по Немска компетентност в документацията за грижи и комуникация в обгрижването - се провеждат на български език.
Онлайн курсовете се предлагат чрез Zoom. Ако имате нужда от помощ при използването на програмата, ще се радваме да организираме пробен час за вас преди началото на курса.
Ако организаторът промени датата, това ще бъде съобщено своевременно.

Регистрирай се:

Молим ви за обвързваща онлайн регистрация поне една седмица преди курса на адрес:  (zum online Anmeldeformular)

Моля да направите обвързваща писмена регистрация до

Caritas Sofia (Каритас София)
Госпожа Мочева
Телефон: +359/889 552 980
Eмайл: care.migration@caritas-sofia.org

Caritas Rundum Zuhause betreut
Slavomira Mergell
Телефон: +43/664 848 2564
Eмайл: office@caritas-rundumbetreut.at

Обученията за повишаване на квалификацията се провеждат на Вашия роден език.

Немска компетентност в документацията за грижи и комуникация в обгрижването
Според австрийското законодателство болногледачите са длъжни да поддържат редовна и разбираема документация за грижи. Курсът "Немска компетентност в документирането на грижите и комуникацията в обгрижването", който се провежда от 24-часов координатор на Caritas, има за цел да ви помогне да управлявате документацията си по-добре и по-професионално за ваша собствена защита. Важна информация и упражнения за професионална комуникация с лекари или други услуги на немски език допълват курса.

Какво да правите при спешни случаи
При 24-часови грижи болногледачите могат да се сблъскат с медицински спешни случаи от пациенти, като сърдечен удар, инсулт, хипогликемия, загуба на съзнание, преглъщане, тежка обструкция на дихателните пътища, нараняване на костите и ставите (нараняване на ръката / крака, изкълчване), и т.н.
Курсът се занимава с необходимите мерки / интервенционни мерки при спешни случаи и ви показва как можете да предоставите първа помощ, докато дойде лекарят / линейката или пациентът бъде откаран в болницата.
Действайки бързо и професионално въз основа на правилната информация за първа помощ може да де спаси човешки живот.

Активиране на хора с деменция
Хората с деменция често се нуждаят от много подкрепа в ежедневните си дейности (лична хигиена, хранене, събличане ,обличане и др.); те все по-малко могат да се справят със задачите на ежедневието. Без значими дейности те могат да се чувстват безполезни, депресирани или дори да станат агресивни.
Предизвикателствата, пред които вие, сте изправени всеки ден, изискват много гъвкавост, креативност и съпричастност.
През 2021 г. брошурата, използвана от Caritas Rundum Zuhause betreut, беше публикувана с различни съвети за активиране на хора с деменция, също на румънски, словашки и български.
Този курс - където тази брошура също е представена подробно - има за цел да ви подкрепи при оформянето на ежедневния живот във вашата индивидуална клиентска ситуация. Тя трябва да ви даде предложения как можете да включите активно клиентите си в ежедневния живот.
 

Galina Hristova (Галина Христова)  – ръководител отдел "Гледане на болни в домашна среда" на Каритас в Пловдив, по образование медицинска сестра с 10 години опит в интензивно отделение

Violeta Kopensteiner (Виолета Копенщайнер) – по образование медицинска сестра, сертифициран учител по валидиране (CVT) според Naomi Feil. Работи като: преподавател, учител, консултант за грижи и деменция, индивидуално валидиране и подкрепа за роднини

DGKP Sabine Wecko (Сабине Веко)  - Координатор на 24-часова грижа, има богат опит с диагностика, организация, контрол и оценка на сестринските мерки

Train to Care е съвместен проект на Caritas Rundum Zuhause betreut и Каритас София.