Train to Care Seminar

Train to care - Program a informácie o kurze

Caritas Rundum Zuhause betreut  v spolupráci so svojimi partnermi  ponúka  kvalitné vzdelávacie kurzy pre opatrovateľky a opatrovateľov, ktorí majú záujem sa ďalej rozvíjať a zlepšovať svoje zručnosti v prospech seba i svojich klientov.  Kurzy sa uskutočňujú od roku 2014 na Slovensku a v Rumunsku a od roku 2015 aj v Maďarsku.  

Týmto jedinečným prístupom k vzdelávaniu, ktoré sa uskutočňuje priamo v krajine pôvodu opatrovateľov/opatrovateliek  je Caritas priekopníkom v zlepšovaní kvality opatrovateľských síl, ktoré pracujú v 24-hodinovom opatrovaní v Rakúsku.

Za viac ako štyri roky vzdelávací program Train to Care zrealizoval približne 100 kurzov pre viac ako 1 400 účastníkov zo Slovenska, Rumunska a Maďarska. Spätná väzba účastníkov je veľmi pozitívna.

V roku 2019 ponúkame nasledujúce témy:

 • Demencia a aktivizácia seniorov  so zameraním na opatrovateľstvo
 • Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti – metóda je zameraná na komunikáciu s veľmi starými a dezorientovanými ľuďmi
 • Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný 4-dňový kurz)
 • Opatrovateľská starostlivosť v  poslednej fáze života
 • NOVÉ! Online Train to Care: Fit for Care - Prevencia konfliktov a vysporiadanie sa so záťažou v 24-hodinovej opatrovateľskej službe

    Kurzy na Slovensku sa uskutočnia v Spišskej Kapitule a Dolnom Smokovci.

    Plánovaný program

    Vzdelávacie kurzy sú v slovenskom a českom jazyku.

    Demencia a aktivizácia seniorov  so zameraním na opatrovateľstvo

    Spišská Kapitula:

    10. - 11.10.2019

    Trénerka: Mária Čunderlíková

     

    Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti

    Spišská Kapitula:

    25. - 26.04.2019

    Trénerka: Mária Wirth

     

    Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný 4-dňový kurz)

    Spišská Kapitula:

    27. - 28.06.2019 (1.časť)

    5. -  6.09.2019 (2.časť)

    Trénerka: Alena Kubeš

     

    Opatrovateľská starostlivosť v  poslednej fáze života

    Dolný Smokovec:

    13. - 14.05.2019

    Trénerka: Patricia Dobríková

     

    NOVÉ! Online webinár: Fit for Care - Prevencia konfliktov a vysporiadanie sa so záťažou v 24-hodinovej opatrovateľskej službe

    28.02.2019, 13:00 – 16:30 hod.

    07.03.2019, 13:00 – 15:30 hod.

    08.03.2019, 13:00 – 15:00 hod.

    Trénerka: Patricia Dobríková

     

    Všetky informácie ohľadom termínov 2019 a prihlášku nájdete pod „Na stiahnutie“.

     

     

    Termíny

    Kurzy sa konajú v čase od 9-17.00 hodiny.

    Miesta podujatia sú nasledovné:

    Spišská Kapitula: 
    Dom Charitas sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské Podhradie

    Dolný Smokovec: 
    Charitný domov - Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry

    V prípade zmeny miesta konania alebo termínu Vás budeme včas informovať.

    Prihláška & Príspevky

    Ponúkame kurzy pre opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich so spolkom Caritas-Rundum Zuhause betreut ako aj pre všetky opatrovateľky/ov pracujích v oblasti 24-hodinovej starostlivosti v Rakúsku a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity.

    Príspevok na kurz pre opatrovatľky/ov Caritas Rundum Zuhause betreut a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity (SKCH) je nasledovný:

    • 16 €/za každý deň kurzu 

    Pre ostatné opatrovateľky a opatrovateľov je príspevok nasledovný.

    • 30€ namiesto 40€ za každý deň kurzu

    Pri kurze „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ na Slovensku je potrebné tiež uhradiť dodatočný poplatok 30 € pre Rakúsku kinestetickú spoločnosť. 

    Náklady na dopravu, ubytovanie a stravu  hradí každý účastník sám.

    V prípade kurzu Train to Care Online – Fit for Care je výška poplatku 20,-€ za 3 online sedenia.

    Prihláška

    Záväznú písomnú prihlášku (nájdete v časti „Na stiahnutie“) je potrebné zaslať poštou, e-mailom prípadne faxom na kontakty uvedené nižšie. V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii na uvedených číslach.

    Kontakty

    Slovenská katolícka charita
    Daniela Petrášová
    Kapitulská 18
    814 15  Bratislava
    ttc(at)charita.sk
    Tel: +42 12-5443-1506


    Caritas Rundum Zuhause betreut
    Anca Iordache
    office(at)caritas-rundumbetreut.at 
    Fax: +43/ (0)1 / 503 30 77 2850
    Tel: +43 / (0)1 / 376 0214


    Bankové údaje
    Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných  dní pred začiatkom kurzu
    na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

    IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221                                                     
    BIC (SWIFT): TATRSKBX
    Variabilný symbol: 210
    Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno

    Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.

    Informácie o kurzoch

    Vzdelávacie kurzy sú v slovenskom a českom jazyku.

    NOVÉ! Ponúkame online webinár, ktorého sa môžete zúčastniť z pohodlia vášho domova pod názvom Fit for Care - Prevencia konfliktov a vysporiadanie sa so záťažou v 24-hodinovej opatrovateľskej službe

    Cieľom tohto kurzu je poskytnúť nástroje na bezpečné a profesionálne zvládanie  konfliktných situácií – či sa už jedná o každodenný opatrovanie, interakciu s klientmi, rodinnými príslušníkmi alebo kolegami / kolegyňami – ako aj rozličné spôsoby predchádzania možných konfliktov. Kurz sa tiež zaoberá zdrojmi stresu a záťaže počas opatrovateľskej činnosti. Na základe praktických príkladov si budete môcť vypracovať užitočné stratégie prístupu orientovaného na zdroje a tak podporiť vlastné zdravie a posilniť sebadôveru. 

    Trénerka: Patrícia Dobríková, Phd.et. Phd., Doc. PhDr. Mgr.

    Demencia a aktivizácia seniorov so zameraním na opatrovateľstvo

    V súčasnosti počet ľudí s demenciou rastie. Počas kurzu sa naučíte nové spôsoby a postupy, ako zaobchádzať a komunikovať s ľuďmi, postihnutými demenciou. To vám umožní mať lepší a profesionálnejší prístup ku klientom a ich rodinným príslušníkom. Získané nástroje vám tiež uľahčia každodennú starostlivosť o tieto osoby.

    Trénerka: Mária Čuderlíková, PaedDr.

    Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti

    Validácia je metóda verbálnej a neverbálnej komunikácie s dezorientovanými a veľmi starými ľuďmi. Táto technika umožňuje tejto skupine ľudí nadobudnúť dôstojnosť a pocit šťastia a pomáha zmierniť stres. Validácia je založená na empatickom a holistickom prístupe k starnúcim ľuďom.

    Tým, že sa "vžijeme do kože" niekoho iného a „budeme sa pozerať jeho očami", môžeme preniknúť do sveta veľmi starých a dezorientovaných ľudí a odhaliť dôvody ich niekedy čudného správania.

    Trénerka: Mária Wirth, Mgr., PhD.

    Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný 4-dňový kurz)

    Cieľom kurzu je prispieť k podpore zdravia a dlhodobému zachovaniu Vášho zdravia prostredníctvom cieleného vzdelávania v oblasti pohybovej kompetencie pri každodenných činnostiach v rámci opatrovateľskej činnosti, a tým znížiť bolesti alebo pnutie v chrbtici. Tým, že prostredníctvom kinestetiky lepšie zohľadníte pohybové možnosti a zdroje klientov v každodenných aktivitách, získate väčšiu bezpečnosť pri presune klientov s obmedzenou pohyblivosťou.

    Po kurze získate osvedčenie o absolvovaní základného kurzu Kinestetika od Rakúskej Kinestetickej spoločnosti. Vďaka tomu budete môcť v budúcnosti absolvovať ďalšie nadstavbové kurzy v oblasti kinestetiky.

    Ďalšie informácie nájdete na: www.kinaesthetics.at  

    Trénerka: Alena Kubeš

    Opatrovateľská starostlivosť v poslednej fáze života

    Kurz poskytuje základné informácie o poslednej fáze života, pričom rozoberá niektoré dôležité varovania a symptómy. Zaoberá sa tiež úlohou opatrovateľa/opatrovateľky pri spracovávaní smútku a žiaľu ako aj niektorým eticko-právnym otázkam.

    Trénerka: Patrícia Dobríková, Phd.et. Phd., Doc. PhDr. Mgr.

    Trénerky

    Mária Čunderlíková, PaedDr.
    riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu, trénerka pamäte

    Mária Wirth, Mgr., PhD.
    certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Noami Feil na Slovensku

    Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr. 
    VŠ pedagóg na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity.

    Alena Kubeš, akademická lektorka pre zdravotnú starostlivosť
    trénerka Kinestetiky, 2.stupňa

    Train to Care je spolupráca medzi spolkom Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity