Train to Care Seminar

Train to care - Program a informácie o kurze

Caritas Rundum Zuhause betreut ponúka od roku 2014 ďalšie vzdelávanie na Slovensku a v Rumunsku a od roku 2015 aj v Maďarsku. S touto jedinečnou ponukou ďalšieho vzdelávania vo Vašej vlasti je spolok Caritas priekopníkom v zlepšení kvality opatrovateľských síl, ktoré pracujú v Rakúsku v 24 hodinovom opatrovaní.

Ponúkané sú nasledujúce témy:

 • Demencia a aktivizácia seniorov  so zameraním na opatrovatľstvo
 • Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti
 • Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný kurz, 4-dňový)
 • Opatrovateľská starostlivosť v  poslednej fáze života
 • NOVÉ! Online Train to Care: Fit for Care - Prevencia konfliktov a vysporiadanie sa so záťažou v 24hodinovej opatrovateľskej službe

    Ďalšie vzdelávania sú ponúkané na Slovensku v Spišskej Kapitule a Dolnom Smokovci.

    Plánovaný program

    Vzdelávacie kurzy sú v slovenskom a českom jazyku.

    Demencia a aktivizácia seniorov  so zameraním na opatrovateľstvo

    Spišská Kapitula:

    10. - 11.10.2019

    Tréner/ka: Mária Čunderlíková

     

    Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti

    Spišská Kapitula:

    25. - 26.04.2019

    Tréner/ka: Mária Wirth

     

    Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný kurz, 4-dňový)

    Spišská Kapitula:

    27. - 28.06.2019 (1.časť)

    5. -  6.09.2019 (2.časť)

    Tréner/ka: Alena Kubeš

     

    Opatrovateľská starostlivosť v  poslednej fáze života

    Dolný Smokovec:

    13. - 14.05.2019

    Tréner/ka: Patricia Dobríková

     

    NOVÉ! Online Train to Care (Webinar): Fit for Care - Prevencia konfliktov a vysporiadanie sa so záťažou v 24hodinovej opatrovateľskej službe

    28.02.2019, 13:00 – 16:30 hod.

    07.03.2019, 13:00 – 15:30 hod.

    14.03.2019, 13:00 – 15:30 hod.

    Tréner/ka: Patricia Dobríková

     

    Všetky informácie ohľadom termínov 2019 a prihlášku nájdete pod „Stiahnuť“.

     

     

    Termíny

    Kurzy sa konajú v čase od 9-17.00 hodiny.

    V prípade zmeny miesta konania, alebo termínu Vás budeme včas informovať.

    Miesta podujatia

    Spišská Kapitula
    Dom Charitas sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské Podhradie

    Dolný Smokovec:
    Charitný domov - Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry

     

     

    Prihláška & Náklady

    Podmienky účasti
    Ďalšie vzdelávanie pre opatrovateľov/ky je ponúkané pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich so spolkom Caritas Rundum Zuhause betreut a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity.
     
    Náklady
    Za občerstvenie, učebné materiály  a organizačné zabezpečenie je potrebné zaplatiť príspevok v hodnote 16,- € za deň

    Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ sa hradí dodatočný poplatok 30,- € pre Európsku kinestetickú spoločnosť

    Náklady na dopravu a ubytovanie hradia účastníci.

    V prípade kurzu Train to Care Online – Fit for Care je výška poplatku 20,-€ za 3 online sedenia.

     
    Prihláška
    Prosíme Vás, aby ste záväznú, písomnú prihlášku zaslali prostredníctvom pošty alebo e-mailu adresovanú na: Slovenská katolícka charita - Mgr. Monika Palkovičová, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava alebo na: ttc(at)charita.sk; prípadne spolku Caritas Rundum Zuhause betreut, pani Anca Iordache na fax: +43/ (0)1 / 503 30 77 2850 alebo office(at)caritas-rundumbetreut.at. V prípade ďalších otázok sú Vám k dispozícii pani Mgr. M. Palkovičová na tel.č.: +421 / (0) /910 852 171, prípadne p. A. Iordache na tel.č.: +43 / (0)1 / 376 0214.

    Prosíme, aby ste poplatok za kurz zaplatili na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:
    IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
    BIC (SWIFT): TATRSKBX
    Variabilný symbol: 210
    Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno + miesto konania

    Informácie o kurzoch

    Vzdelávacie kurzy sú v slovenskom a českom jazyku.

     

    Kommunikácia a starostlivosť o osoby trpiace s demenciou

    Metodické poznatky a praktiky v zaobchádzaní a v komunikácii s klientami trpiacimi demenciou Vám majú pomôcť, aby ste pri zvyšujúcom sa počte dementných pacientov vedeli s nimi lepšie zaobchádzať. Ďalej Vám tieto kurzy majú dopomôcť k lepšej spokojnosti klientov a rodinných príslušníkov a uľahčiť Vám prácu s klientami trpiacimi demenciou. 

    Trénerka: Mária Čuderlíková, PaedDr.

     

    Validácia® podľa Naomi Feil: základný kurz 

    Tam, kde prestáva fungovať tradičná forma komunikácie s ľuďmi s demenciou, dostáva priestor a využitie komunikačná metóda Validácia podľa Naomi Feil. S validačnou metódou je možné porozumieť a komunikovať s veľmi starými dezorientovanými osobami, bez ohľadu na to, kde sa práve vo svojom vnútornom svete nachádzajú. Ponúka tri aspekty: rešpektu plný empatický postoj; princípy, ktoré túto poslednú životnú fázu človeka popisujú a podporujú správanie používateľa validácie; verbálne a neverbálne techniky, ktoré prinášajú zlepšenie komunikácie a zvýšenie sebahodnoty dezorientovanej osoby. Validačný postoj redukuje u pracovníkov stres, frustráciu, pocit vlastného zlyhania, zabraňuje burnout pocitom. Ide o metódu, ktorú si je možno osvojiť tréningom validačných techník v praxi.  

     
    Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný kurz)

    Cieľom je prispieť tréningom so zameraním napr. v oblasti pohybovej kompetencie alebo v oblasti metód pohybovania a presunu klienta k podpore Vášho zdravia, aby ste mohli zabrániť bolestiam Vášho chrbta, ktoré sú zapríčinené prácou a prepnutiami. Ďalej Vám chceme poskytnúť možnosť získania istoty v manipulácii z imobilnými alebo pohybovo obmedzenými klientmi. Po ukončení tohto kurzu dostanete osvedčenie o absolvovaní základného kurzu kinestetiky od "Kinestetics Österreich". Toto osvedčenie Vám umožní absolvovať v budúcnosti ďalšie nadstavbové kurzy v oblasti kinestetiky. Dôležité: Prineste si so sebou pohodlné oblečenie, prezúvky, hrubé ponožky, deku a písacie potreby.

    Ďalšie informácie nájdete na: www.kinaesthetics.at 

    Trénerka: Alena Kubeš

     

    NOVÉ! Online Train to Care (Webinar)
    Fit for Care – Komunikácia v záťažových situáciách a riešenie konfliktov v opatrovateľskej starostlivosti

    Tento kurz Vám pomôže mať istejší a profesionálnejší prístup v konfliktných situáciach v opatrovateľskom živote s klientmi, ich príbuznými a Vašimi kolegami/kolegyňami.

    Trénerka: Patrícia Dobríková, Phd.et. Phd., Doc. PhDr. Mgr.

     

    Starostlivosť v poslednej fáze života

    Tento kurz objasňuje základy poslednej fázy života a ponúka podnety na spoznanie jej symtómov. Vysvetľuje úlohu opatrovateľky v tejto fáze a zaoberá sa so smútkom ako aj eticko-právnymi otázkami.

    Trénerka: Patrícia Dobríková, Phd.et. Phd., Doc. PhDr. Mgr.

     

    Tréneri/ky

    Mária Čunderlíková, PaedDr.
    riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu, trénerka pamäte

    Mária Wirth, Mgr., PhD.
    certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Noami Feil na Slovensku

    Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr. 
    VŠ pedagóg na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity.

    AKCIA PRE OPATROVATEĽKY

    Radi uvítame na našich školeniach taktiež opatrovateľky a opatrovateľov, ktorí nespolupracujú so spolkom Caritas Rundum Zuhause betreut. V súčasnosti pre nich máme špeciálne cenové ponuky. Pozrite sa na náš program.

    Train to Care je spolupráca medzi spolkom Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity