Train to Care Seminar

Train to care - Program a informácie o kurze

Caritas Rundum Zuhause betreut ponúka ďalšie vzdelávanie od roku 2014 na Slovensku a v Rumunsku a od roku 2015 tiež v Maďarsku. S touto jedinečnou ponukou ďalšieho vzdelávania vo Vašej vlasti je spolok Caritas priekopníkom v zlepšení kvality opatrovateľských síl, ktoré pracujú v Rakúsku v 24 hodinovom opatrovaní.

Ponúkané sú nasledujúce témy:

  • Kommunikácia a starostlivosť o osoby trpiace demenciou 
  • Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti
  • Zdravá výživa seniorov
  • Novinka 2018: Základy opatrovateľskej činnosti

Ďalšie vzdelávania sú ponúkané na Slovensku v Bratislave a Dolnom Smokovci, v Rumunsku v Satu Mare a od roku 2015 aj v Maďarsku.

Plánovaný program

Vzdelávacie kurzy sú v slovenskom a českom jazyku.

Demencia a ktivizácia seniorov so zameraním na opatrovateľstvo

Dolný Smokovec:

03. + 04.05.2018

Tréner/ka: Mária Čunderlíková

 

Validácia podľa Naomi Feil

Bratislava:

06. + 07.09.2018

Dolný Smokovec:

07. + 08.06.2018

Tréner/ka: Mária Wirth

 

Zdravá výživa seniorov 

Bratislava:

24.10.2018

Tréner/ka: Eva Blaho  

 

Základy opatrovateľskej činnosti

Bratislava:

23.10.2018

Tréner/ka: Anna Michňová

 

Všetky informácie ohľadom termínov 2018 a prihlášku nájdete pod „Stiahnuť“.

 

 

Termíny

Kurzy sa konajú vždy od 9-17.00 hodiny.

V prípade zmeny miesta konania, alebo termínu Vás budeme včas informovať.

Miesta podujatia

Bratislava: 
Budova Slovenskej katolíckej charity, Kapitulská 18, 81415 Bratislava, Slovensko

Dolný Smokovec:
Charitný domov - Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry
Vzdelávacie kurzy sú v slovenskom a českom jazyku.

 

 

Prihláška & Náklady

Podmienky účasti
Ďalšie vzdelávanie pre opatrovateľov/ky je ponúkané pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich so spolkom Caritas Rundum Zuhause betreut a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity (maximálne pre 15 účastníkovna kurz).
 
Náklady
Za stravné, občerstvenie a učebné materiály je potrebné zaplatiť príspevok v hodnote 16,- Eur za deň a zaslať prihlášku. Náklady na dopravu a ubytovanie znášajú účastníci.
 
Prihláška
Prosíme Vás, aby ste záväznú, písomnú prihlášku zaslali prostredníctvom pošty alebo e-mailu adresovanú na: Slovenská katolícka charita - Monika Pribelová, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava alebo na: ttc(at)charita.sk; prípadne spolku Caritas Rundum Zuhause betreut, pani S. Mergell na fax: +43/ (0)1 / 503 30 77 2850 alebo office@caritas-rundumbetreut.at. V prípade ďalších otázok sú Vám k dispozícii pani M. Pribelová na tel.č.: +421 / (0) /910 842 600, prípadne p.  S. Mergell na tel.č.: +43 / (0)1 / 376 0214.

Prosíme o zaplatenia jednotlivého poplatku za kurz na dole uvedené bankové spojenie.
Bankové spojenie Slovenskej katolíckej charity:
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno + miesto konania

Informácie o kurzoch

Vzdelávacie kurzy sú v slovenskom a českom jazyku.

 

Kommunikácia a starostlivosť o osoby trpiace s demenciou / Validácie podľa Naomi Feil

Metodické poznatky a praktiky v zaobchádzaní a v komunikácii s klientami trpiacimi demenciou Vám majú pomôcť, aby ste pri zvyšujúcom sa počte dementných pacientov vedeli s nimi zaobchádzať lepšie. Ďalej Vám tieto kurzy majú dopomôcť k lepšej spokojnosti klientov a rodinných príslušníkov a uľahčiť Vám prácu s klientami trpiacimi demenciou. Jednou dôležitou metódou je pri tom Validácia podľa Naomi Feil, ktorá sa vyučuje v druhej časti kurzu.

Zdravá výživa seniorov

Tento kurz sa zooberá základami zdravej výživy seniorov a dáva veľa praktických rád ako upraviť stravu pri rôznych chorobách.

 
Základy opatrovateľskej činnosti 

V tomto kurze sa vyučujú najdôležitejšie opatrovateľské úkony, ktoré sú súčasťou každodennej rutiny 24-hodinovej starostlivosti. Súčasťou tohto školenia je základná starostlivosť (vrátane intímnej hygieny, ústnej starostlivosti, starostlivosti o nechty, holenie atď.), ako aj jednoduchých mobilizačných techník a hygieny. 

 

 

 

Tréneri/ky

Mária Čunderlíková, PaedDr.
riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu, trénerka pamäte

Mária Wirth, Mgr., PhD.
certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Noami Feil na Slovensku

Anna Michňová, PhDr.
lektorka SZU v Banskej Bystrici

Eva Blaho
školiteľka a lektorka výživy, výživová poradkyňa a nutričná terapeutka

AKCIA PRE OPATROVATEĽKY

Radi uvítame na našich školeniach taktiež opatrovateľky a opatrovateľov, ktorí nespolupracujú so spolkom Caritas Rundum Zuhause betreut. V súčasnosti pre nich máme špeciálne cenové ponuky. Pozrite sa na náš program.

Train to Care je spolupráca medzi spolkom Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity