Train to Care Seminar

Train to Care - iniciatíva ďalšieho vzdelávania pre opatrovateľky/ov v domovskej krajine

Train to Care ponúka ďalšie vzdelávanie pre samostatné opatrovateľky/opatrovateľov, ktorí sa venujú 24 hodinovému opatrovaniu v Rakúsku.  Ďalšie vzdelávanie umožňujeme v materinskom jazyku, vo voľnom čase opatrovateliek/ov. Lektormi kurzov sú skúsení a vysoko kvalifikovaní experti.
 
Úspešný štart 2014
Train to Care ožil vďaka Caritasu v roku 2014 s veľkým úspechom a rozbehol sa na Slovensku a v Rumunsku. Ukázalo sa, že veľa opatrovateliek a opatrovateľov má záujem o ďalšie vzdelávanie. Nadšené odozvy od účastníkov dokazujú aká je táto iniciatíva dôležitá.

Reakcia od opatrovateľky, ktorá kurz absolvovala:
Kinestetika v opatrovateľskej činnosti, Spišská Nová Ves, Trénerka: Alena Kubeš; "Kurz je veľkým prínosom v našom pracovnom živote a uľahčuje prácu opatrovateľky s klientom, čo pozitívne vplýva na obe strany a chráni ich zdravie. Ďakujem. Veľmi by som prijala i ďalšie kurzy a hlavne praktické cvičenia."

Rozšírenie 2015 Slovensku
V roku 2018 sa začne ďalší projekt Train to Care II. Tento projekt financuje Ministerstvo sociálnych vecí a vykonáva sa v spolupráci s Tyrolskou hospodárskou komorou. Nový projekt realizuje Federálna pracovná skupina pre slobodné sociálne zabezpečenie (BAG). Kurzy sa uskutočnia v Bratislave a Košiciach. Sú zamerané na všetkých slovenských opatrovateľov a slovenské opatrovateľky s živnostenským oprávnením.
 
Témy kurzov 2018
Train to Care ponúka v roku 2018 kurzy s nasledovnými zameraniami:
 

  1. Kommunikácia a starostlivosť o osoby trpiace demenciou 
  2. Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti
  3. Kinestetika v opatrovateľskej činnosti  (základný kurz)
  4. Zdravá výživa seniorov
  5. Novinka 2018: Základy opatrovateľskej činnosti


        Vďaka tomuto veľkému výberu termínov sú kurzy dostupné pre všetky opatrovateľky a opatrovateľov v rôznych regiónoch v domovských krajinách. Kurzy rozširujú odbornú kvalifikáciu a aktívne prispievajú podpore zdravia a zdravotníckej kompetencii opatrovateľov a opatrovateliek. Pozitívne to vplýva na kvalitu opatrovania a spokojnosť klientov.