Train to Care Seminar

Train to Care - iniciatíva ďalšieho vzdelávania pre opatrovateľky/ov v domovskej krajine

Train to Care ponúka ďalšie vzdelávanie pre samostatné opatrovateľky/opatrovateľov, ktorí sa venujú 24-hodinovému opatrovaniu v Rakúsku.  Vzdelávanie realizujeme v domovskej krajine a v materinskom jazyku, vo voľnom čase opatrovateliek/ov. Lektormi kurzov sú skúsení a vysoko kvalifikovaní experti.

Projekt ďalšieho vzdelávania neustále rozvíjame a každý rok dopĺňame o nové témy.

 

Úspešný štart v roku 2014

Iniciatívu ďalšieho vzdelávania Train to Care začala v roku 2014 Katolícka charita a s veľkým úspechom sa rozbehol najprv na Slovensku a v Rumunsku. Ukázalo sa, že veľa opatrovateliek a opatrovateľov má záujem o ďalšie vzdelávanie. Nadšené odozvy od účastníkov potvrdzujú, že  táto iniciatíva je dôležitá.

 

Reakcia od opatrovateľky, ktorá kurz absolvovala:

„Kurz je veľkým prínosom v našom pracovnom živote a uľahčuje prácu opatrovateľky s klientom, čo pozitívne vplýva na obe strany a chráni ich zdravie. Ďakujem. Veľmi by som si prijala i ďalšie kurzy a hlavne praktické cvičenia.“ (absolventka kurzu Kinestetika v opatrovateľskej činnosti, Spišská Nová Ves, Trénerka Alena Kubeš)

 

Témy kurzov 2020

Train to Care ponúka v roku 2020 kurzy s nasledovnými zameraniami:  

 

  1. Vysporiadanie sa so záťažou v opatrovateľskej službe
  1. Vysporiadanie sa so záťažou v opatrovateľskej službe - webinár
  1. Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľstve
  1. Kinestetika v opatrovateľstve
  1. NOVINKA! Tvorivé prístupy pri aktivizácii ľudí s demenciou
  1. NOVINKA! Tvorivé prístupy pri aktivizácii ľudí s demenciou – webinár

Vďaka veľkému výberu tém, miest konania i termínov sú kurzy dostupné pre všetky opatrovateľky a opatrovateľov v rôznych regiónoch v domovských krajinách. Kurzy rozširujú odbornú kvalifikáciu a aktívne prispievajú k podpore zdravia a rozvoju psychologických, sociálnych i zdravotníckych kompetencií opatrovateľov a opatrovateliek. Pozitívne to vplýva na kvalitu opatrovania a spokojnosť klientov.