Train to Care Seminar

Train to Care - iniciatíva ďalšieho vzdelávania pre opatrovateľky/ov v domovskej krajine

Train to Care ponúka ďalšie vzdelávanie pre samostatné opatrovateľky/opatrovateľov, ktorí sa venujú 24 hodinovému opatrovaniu v Rakúsku.  Ďalšie vzdelávanie umožňujeme v materinskom jazyku, vo voľnom čase opatrovateliek/ov. Lektormi kurzov sú skúsení a vysoko kvalifikovaní experti.
 
Úspešný štart 2014
Train to Care ožil vďaka Caritasu v roku 2014 s veľkým úspechom a rozbehol sa na Slovensku a v Rumunsku. Ukázalo sa, že veľa opatrovateliek a opatrovateľov má záujem o ďalšie vzdelávanie. Nadšené odozvy od účastníkov dokazujú aká je táto iniciatíva dôležitá.

Reakcia od opatrovateľky, ktorá kurz absolvovala:
Kinestetika v opatrovateľskej činnosti, Spišská Nová Ves, Trénerka: Alena Kubeš; "Kurz je veľkým prínosom v našom pracovnom živote a uľahčuje prácu opatrovateľky s klientom, čo pozitívne vplýva na obe strany a chráni ich zdravie. Ďakujem. Veľmi by som prijala i ďalšie kurzy a hlavne praktické cvičenia."

Témy kurzov 2019
Train to Care ponúka v roku 2019 kurzy s nasledovnými zameraniami:  

 1. Demencia a aktivizácia seniorov  so zameraním na opatrovatľstvo
 2. Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti
 3. Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný kurz, 4-dňový)
 4. Opatrovateľská starostlivosť v  poslednej fáze života
 5. NOVÉ! Online Train to Care: Fit for Care - Prevencia konfliktov a vysporiadanie sa so záťažou v 24hodinovej opatrovateľskej službe


       Vďaka tomuto veľkému výberu termínov sú kurzy dostupné pre všetky opatrovateľky a opatrovateľov v rôznych regiónoch v domovských krajinách. Kurzy rozširujú odbornú kvalifikáciu a aktívne prispievajú podpore zdravia a zdravotníckej kompetencii opatrovateľov a opatrovateliek. Pozitívne to vplýva na kvalitu opatrovania a spokojnosť klientov.