Train to Care Seminar

Train to care – Програма и информация за курсовете

От 2014 година сдружение Caritas Rundum Zuhause betreut [Цялостна грижа в домашна среда от Каритас] провежда програма за повишаване на квалификацията на самонаети лични асистенти и болногледачи в Словакия, Румъния и Унгария.

С тази уникална възможност за повишаване на квалификацията в собствената им страна, сдружението Каритас е пионер в подобряването на професионалните качества на обслужващите лица, работещи в Австрия по програмите за 24-часово обслужване.

За последните шест години по програмата Train to Care се проведоха около 121 курса с повече от 1 580 участници в три източноевропейски държави: Румъния, Словакия и Унгария. 

Отзивите за курсовете са предимно много положителни. 

През 2019 година сдружението организира в Пловдив (България) съвместно с Каритас София курс по програмата Train to Care на тема "Деменция", като през 2020 година ще се организират още два курса в България – един в Пловдив и един онлайн.

 

Train to Care тръгва онлайн!

През 2019 година сдружение Caritas Rundum Zuhause betreut [Цялостна грижа в домашна среда от Каритас] стартира нови форми на провеждане на курсове: онлайн курсове и уебинари за лични асистенти. Лекторите са специално обучени за целта и проектът беше посрещнат с въодушевление от личните асистенти от Словакия и Румъния.

Уебинарите предоставят възможност на личните асистенти, които не живеят в непосредствена близост, да повишат своята квалификация, като избегнат евентуални разходи за храна и нощувки.

През 2020 година сдружението ще продължи да предлага онлайн курсове и уебинари в Словакия, Румъния, България и Унгария.

 

Отзивът на една лична асистентка

Уебинар "Готов за полагане на грижи – предотвратяване на конфликти и справяне със стреса при полагането на грижи, Румъния, ноември 2019 година", Румъния, лектор: Angéla Kincses

"Аз съм много доволна от този уебинар. Информацията, която получихме преди и по време на провеждането му, ще ни помогне истински за по-нататъшното ни обучение и самоосъзнаване. Презентацията и организацията бяха на много добро ниво, по време на уебинара имаше и практически упражнения и дискусии с другите участници и лектора, свързани с нашата дейност. Лекторът беше много добре подготвен и общуваше много уверено с участниците. И информационните материали, предоставени ни от лектора (и организаторите), бяха също добре подбрани. Комуникацията между участниците и лектора беше отлична. Това, което ми хареса, беше, че теоретичната част бе подкрепяна с практически примери от нашето работно ежедневие и личен живот, както и с информация за различни видове конфликти и как бихме могли да ги разрешим. Благодаря на организаторите на уебинара и се надявам, че и в бъдеще ще продължат да бъдат провеждани уебинари. 

Бих желала да благодаря и на лектора за нейния невероятен професионализъм.

По време на уебинара тя ни запозна не само с теоретични факти, но и ни предложи много подходящи примери от ежедневието.

Благодаря и на моите колежки, от чийто опит също бих могла да придобия много ценни умения."

 

Теми на курсове през 2020 година в България

  • Работа и комуникиране с хора с деменция
  • Палеативни грижи (онлайн курс) 

Указание: При провеждане на курсовете по програмата Train to Care трябва да се спазват предпазните мерки във връзка с коронавирус (COVID-19). По нататъшното развитие на COVID-19 може да повлияе на организацията на курсовете.

Програма

През 2020 година в България ще се проведат следните обучения за повишаване на квалификацията:

Обслужване до последно
Кога? 17. – 18.09.2020 г.
13:00 – 16:00 часа (австрийско време)
14:00 – 17:00 часа (българско време)
Къде? Онлайн курс: 2 занятия х 3 часа

Работа и комуникиране с хора с деменция
Кога? 29. – 30.10.2020 г.
Къде? Пловдив

Курсът ще се проведе на български език.

Пълната информация относно датите през 2020 година и формулярите за регистрация ще намерите в раздел "Изтегляния".

Места и време за провеждане на курсовете

Места и време за провеждане на курсовете в България:

 

Пловдив: учебна зала на енория "Възнесение Господне": ул. "Кръстю Пастухов" № 22, 4000 Център

Онлайн: Онлайн курсът ще се проведе в следното време: 13:00 – 16:00 часа (австрийско време)/14:00 – 17:00 часа (българско време).

 

Ако организаторът извърши някаква промяна на времето или мястото на провеждане, тя ще бъде съобщена своевременно.

Регистриране

Условие за участие

Обученията за повишаване на квалификацията се предлагат както за лични асистенти на Каритас, за болногледачи и за служители на Каритас в България, така и за всички лични асистенти и болногледачи, работещи в Австрия по програмите за 24-часово обслужване и интересуващи се от повишаване на своята квалификация (макс. 15 участника/курс).

Пълната информация относно датите през 2020 година и формулярите за регистрация ще намерите в раздел "Изтегляния".

 

Разходи

Пътните разноски и евентуални разходи за храна и нощувки трябва да се поемат от участниците. 

От личните асистенти  се заплащат по 10,00 евро на ден за освежаващи напитки, учебни материали и организиране на обучението.

За онлайн курса ще се събира сума в размер на 16,00 евро (2 занятия х 3 часа, общо 6 часа). 

Разходите на служителите от Каритас София ще се поемат от работодателя.

 

Сумата трябва да се преведе по следната банкова сметка:

Caritas Rundum Zuhause betreut: 

IBAN: AT36 1919 0000 0025 2247; 

BIC (SWIFT): BSSWATWWXXX

Основание на плащането (моля задължително да посочите): Вашето име + Номер на курса ( виж формуляра за записване)

 

Регистриране

  • Молим да бъде извършена обвързваща писмена регистрация по имейл или факс до Caritas Rundum Zuhause betreut, г-жа Anca Iordache или г-жа Маргарита Кехайова: office@caritas-rundumbetreut.at 
  • Каритас Пловдив, г-жа Рени Мочева: care.migration@caritas-sofia.org

Можете също така да се регистрирате онлайн (към формуляра за регистрация)

Ако имате някакви допълнителни въпроси, ние сме на Ваше разположение на тел. +43 / (0)1 / 3760215 или тел. +359 889552980.

Информация за курсовете

Обученията за повишаване на квалификацията се провеждат на Вашия роден език.

 

Палеативни грижи – обгрижване през последната фаза от живота

В курса се разглеждат основните положения на последната фаза от живота, както и важни указания и симптоми. Обсъждат се ролята на личния асистент и справянето с мъката, както и поставени етични и правни въпроси.

 

Работа и комуникиране с хора с деменция

С нарастването на броя на хора с деменция, целта на методическите подходи и практики в работата и общуването с хора с деменция е да помогнат за постигане на по-добро и по-професионално обслужване на клиентите и роднините. В същото време тази помощ трябва да Ви улесни при полагането на ежедневните грижи.

Лектори

Лектор:

Галина Христова (Galina Hristova) – ръководител отдел "Гледане на болни в домашна среда" на Каритас в Пловдив, по образование медицинска сестра с 10 години опит в интензивно отделение

Данило Файгел (Danilo Feigel) – завършва образованието си в Германия като преподавател по хуманитарни науки, личен асистент за работа с хора, страдащи от деменция, и ръководен специалист за полагане на грижи за възрастни хора.

Train to Care ist eine Kooperation von Caritas Rundum Zuhause betreut und Caritas Sofia