Train to Care Seminar

Train to care – Програма и информация за курсовете

От 2014 година сдружение Caritas Rundum Zuhause betreut [Цялостна грижа в домашна среда от Каритас] провежда програма за повишаване на квалификацията на самонаети лични асистенти и болногледачи в Румъния и Унгария, а от 2019 и в България.

С тази уникална възможност за повишаване на квалификацията в собствената им страна, сдружението Каритас е пионер в подобряването на професионалните качества на обслужващите лица, работещи в Австрия по програмите за 24-часово обслужване.

За последните седем години по програмата Train to Care се проведоха около 132 курса с повече от 1 650 участници в три източноевропейски държави: Румъния, Словакия, Унгария и България.. 

Отзивите за курсовете са предимно много положителни. 

 

Train to Care онлайн курсове и уебинари.

През 2020 година сдружение Caritas Rundum Zuhause betreut [Цялостна грижа в домашна среда от Каритас] стартира нови форми на провеждане на курсове: онлайн курсове и уебинари за лични асистенти. Лекторите са специално обучени за целта и проектът беше посрещнат с въодушевление от личните асистенти от Словакия и Румъния.

Уебинарите предоставят възможност на личните асистенти, които не живеят в непосредствена близост, да повишат своята квалификация. 

През 2020 г. поради кризата с COVID-19 онлайн бяха проведени курсове „Обучение за грижа“ в Румъния, Словакия, Унгария и България. С 5 до 9 участници на онлайн курс, асоциацията организира общо 10 онлайн курса през 2020 г. и отзивите бяха много положителни. Преди всеки онлайн курс беше организирана пробна среща с участниците.

 

Отзиви на участници в обученията:

„Характерна за вебинара е липсата на личен контакт с другите участници и с лектора. Тъй като това беше първият ми опит с такъв тип семинари, ми отне време да се ориентирам и да се приспособя към него, но след кратко време предимствата ми станаха ясни: гъвкавост, комфорт в собствения ми дом и спокойна атмосфера. В бъдеще ще се опитам да участвам отново в уебинари, благодаря за интересните насоки от страна на лектора г-жа Стефания Хривнакова и се надявам, че всички сме придобили нови знания. Благодаря и мога само да го препоръчам. С най-добри пожелания “, участник в„ Годни за полагане на грижи - предотвратяване на конфликти и справяне със стреса в обгрижването “, Словакия 2020

"Особено ми хареса фактът, че имах възможност да изпробвам други форми на обучение, тъй като технологията продължава да се развива и сега мога да сравнявам двете форми на курса (присъствено и онлайн). Благодаря, че Каритас ни дава тази възможност." „Годни за полагане на грижи - предотвратяване на конфликти и справяне със стреса в обгрижването “, Словакия 2020

„Безпроблемно представяне и сътрудничество между лекторите и участниците в курса, приятна атмосфера и добра комбинация между теория и практика.“ Участник в „Активиране и заетост на хора с деменция“, Словакия 2020

„Сега вече не трябваше да се изнасям от удобния си домашен стол и получих висококачествено обучение“, участник в „Активиране и заетост на хора с деменция“, Унгария 2020

 

 

Теми на курсове през 2021 година в България

    • Какво да правите при спешни случаи
    • Валидиране според Naomi Feil 
    • Справяне и общуване с хора с деменция


Всички курсове ще се провеждат в Пловдив. В случай на отмяна на курсовете в Пловдив поради ограничения на COVID-19, ще се предлага онлайн версия за всички курсове (с изключение на курса „Кинестетика в надзора“).

Указание: При провеждане на курсовете по програмата Train to Care трябва да се спазват предпазните мерки във връзка с коронавирус (COVID-19). По нататъшното развитие на COVID-19 може да повлияе на организацията на курсовете.

Програма

През 2021 година в България ще се проведат следните обучения за повишаване на квалификацията:

Обслужване до последно
Кога? 17. – 18.09.2020 г.
13:00 – 16:00 часа (австрийско време)
14:00 – 17:00 часа (българско време)
Къде? Онлайн курс: 2 занятия х 3 часа

Работа и комуникиране с хора с деменция
Кога? 29. – 30.10.2020 г.
Къде? Пловдив

Курсът ще се проведе на български език.

Пълната информация относно датите през 2020 година и формулярите за регистрация ще намерите в раздел "Изтегляния".

Място и време за провеждане на курсовете

Място и време за провеждане на курсовете в България:

 

Пловдив: учебна зала на енория "Възнесение Господне": ул. "Кръстю Пастухов" № 22, 4000 Център

Онлайн: Онлайн курсът ще се проведе в следното време: 13:00 – 16:00 часа (австрийско време)/14:00 – 17:00 часа (българско време).

 

Ако организаторът извърши някаква промяна на времето или мястото на провеждане, тя ще бъде съобщена своевременно.

Регистрация

Условия за участие

Обученията за повишаване на квалификацията се предлагат както за лични асистенти на Каритас, за болногледачи и за служители на Каритас в България, така и за всички лични асистенти и болногледачи, работещи в Австрия по програмите за 24-часово обслужване и интересуващи се от повишаване на своята квалификация (макс. 15 участника/курс).

Пълната информация относно датите през 2020 година и формулярите за регистрация ще намерите в раздел "Изтегляния".

 

Разходи

Пътните разноски и евентуални разходи за храна и нощувки трябва да се поемат от участниците. 

От личните асистенти  се заплащат по 10,00 евро на ден за освежаващи напитки, учебни материали и организиране на обучението.

За онлайн курса ще се събира сума в размер на 16,00 евро (2 занятия х 3 часа, общо 6 часа). 

Разходите на служителите от Каритас София ще се поемат от работодателя.

 

 

Сумата трябва да се преведе по следната банкова сметка:

Caritas Rundum Zuhause betreut: 

IBAN: AT36 1919 0000 0025 2247; 

BIC (SWIFT): BSSWATWWXXX

Основание на плащането (моля задължително да посочите): Вашето име + Номер на курса ( виж формуляра за записване)

 

Регистрация

  • Молим да бъде извършена обвързваща писмена регистрация по имейл или факс до Caritas Rundum Zuhause betreut, г-жа Юдит Кескин или г-жа Маргарита Кехайова: office@caritas-rundumbetreut.at  
  • Каритас Пловдив, г-жа Рени Мочева: care.migration@caritas-sofia.org

Можете също така да се регистрирате онлайн (към формуляра за регистрация)

Ако имате някакви допълнителни въпроси, ние сме на Ваше разположение на тел. +43 / (0)1 / 3760215 или тел. +359 889552980.

Информация за курсовете

Обученията за повишаване на квалификацията се провеждат на Вашия роден език.

 

Палеативни грижи – обгрижване през последната фаза от живота

В курса се разглеждат основните положения на последната фаза от живота, както и важни указания и симптоми. Обсъждат се ролята на личния асистент и справянето с мъката, както и поставени етични и правни въпроси.

 

Работа и комуникиране с хора с деменция

С нарастването на броя на хора с деменция, целта на методическите подходи и практики в работата и общуването с хора с деменция е да помогнат за постигане на по-добро и по-професионално обслужване на клиентите и роднините. В същото време тази помощ трябва да Ви улесни при полагането на ежедневните грижи.

Лектори

Лектор:

Галина Христова (Galina Hristova)  – ръководител отдел "Гледане на болни в домашна среда" на Каритас в Пловдив, по образование медицинска сестра с 10 години опит в интензивно отделение

Г-жа Петра Ферхер – Сертифициран преподавател по валидиране (CVT) и магистър (CVM) според Naomi Feil Работи като: преподавател, лектор, консултант, спътник, изследовател, автор

Г-жа Виолета Копенщайнер – по образование медицинска сестра, сертифициран учител по валидиране (CVT) според Naomi Feil. Работи като: преподавател, учител, консултант за грижи и деменция, индивидуално валидиране и подкрепа за роднини

Train to Care е съвместен проект на Caritas Rundum Zuhause betreut и Каритас София.