Train to Care Seminar

Важна информация относно програмата Train to Care в Румъния и Словакия. Поради кризата с COVID-19 се наложи да се извършат някои промени по програмата Train to Care 2020 за Румъния и Словакия.

Обща информация

Програмата Train to Care предлага възможност за повишаване на квалификацията на самонаети лични асистенти, работещи в Австрия по програмите за 24-часово обслужване.

На техния роден език. В собствената им страна. В свободното им време. Под ръководството на опитни и квалифицирани експерти в обслужването и полагането на грижи.

 

Успешен старт през 2014 година

Програмата Train to Care беше стартирана от Каритас през 2014 година и тръгна с голям успех в структурите на Каритас в Словакия и Румъния. Оказа се, че много лични асистенти проявяват интерес към повишаване на квалификацията си. Ентусиазираната обратна връзка от завършилите курсисти показва колко важна е тази инициатива.

 

Отзивът на една лична асистентка
Кинестетика в полагането на грижи ® (основен курс):
„Курсът допринесе наистина много за подобряването на нашия професионален живот. Той улеснява работата с пациента и оказва положително въздействие върху двете страни в трудовия процес, като така защитава и тяхното здраве. Благодаря. Бих взела участие и в други курсове и практически упражнения.“

 

Теми на курсовете през 2020 година
През 2020 година по програмата Train to Care се предлагат курсове по следните теми:

 1. Работа и комуникиране с хора с деменция
 2. Терапия за валидиране на Наоми Фейл
 3. Кинестетика в полагането на грижи ® (основен курс)
 4. Обслужване до последно
 5. Готов за полагане на грижи – предотвратяване на конфликти и справяне със стреса при полагането на грижи
 6. Поведенчески мерки при спешни случаи
 7. НОВО ПРЕЗ 2020! Активиране и ангажиране на хора с деменция
 8. НОВО ПРЕЗ 2020! Уебинари по следните теми: „Готов за полагане на грижи – предотвратяване на конфликти и справяне със стреса при полагането на грижи“, „Активиране и ангажиране на хора с деменция“ и „Обслужване до последно“

               

              Курсовете увеличават професионалните компетенции и допринасят активно за защита на здравето и повишаване на здравната компетентност на личните асистенти. Това оказва положително въздействие върху качеството на обслужването и удовлетвореността на клиентите.

              Указание: При провеждане на курсовете по програмата Train to Care трябва да се спазват предпазните мерки във връзка с коронавирус (COVID-19). По нататъшното развитие на COVID-19 може да повлияе на организацията на курсовете.