Caritas Rundum Zuhause Betreut

Caritas 24-Stunden-Betreuung kompetent.sicher.fair
Keď má človek istotu, tak sa pracuje lepšie.

Caritas Rundum Zuhause betreut  je nezisková organizácia s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti 24-hodinovej starostlivosti.

Ponúkame 24-hodinovú opateru (informácie, poradenstvo, podporu rodinám a ich rodinným príslušníkom) v nasledujúcich spolkových krajinách v Rakúsku (centrálne prihlasovacie a koordinačné miesto je Viedeň):

 • Viedeň
 • Dolné Rakúsko
 • Horné Rakúsko
 • Salzburg
 • Štajersko
 • Burgenland
 • Kärnten

Naším cieľom je blaho starostlivosti o osoby a ich príbuzných, ako aj bezpečné pracovné podmienky pre opatrovateľov. V tomto zmysle sa spolok Caritas zaviazal dodržiavať vysoké štandardy kvality.

 

Ponúkame vám ako opatrovateľke: 

 • spravodlivé a transparentné zmluvné podmienky 
 • Pravidelné návštevy certifikovaných zdravotných sestier 
 • Informácie a rady v materinskom jazyku
 • Pomoc pri registrácii alebo oznámení živnostii 
 • Podpora otázok alebo problémov v rodine 
 • Ďalšie vzdelávanie v krajine pôvodu

 

Informačné videá - opatrovanie osôb v Rakúsku

Chcete pracovať ako opatrovateľka osôb? Hospodárska komora, odborná skupina pre poradenstvo v oblasti opatrovanie vás informuje v krátkých videách o najdôležitejších informáciach pri začatí opatrovania.

Informačné videá

 

 

Podpora & zabezpečenie kvality:

Úlohou združenia Caritas Rundum Zuhause betreut je profesionálna a kvalitna podpora opatrovatel'ov a opatrovateliek, aby bola zabezpečená najlepšia možná úroveň opatrovania zákazníka. Základom pre dobrú spoluprácu sú pre nás  zodpovednost' a profesionalita.
Počas prvej  návštevy u zákazníka zistíme jeho ošetrovatel'ské potreby, aby sme zabezpečili  čo možno najlepšie sprostredkovanie. Opatrovanie sprevádzame pravidelnými vizitami kvality, ktoré vykonávajú diplomovaní zdravotnícki pracovníci mobilných služieb príslušných sociálnych staníc, príp. regionálnych pobočiek.

Podporíme vás, tak isto ako aj rodiny, pri vybavovaní nevyhnutných úradných záležitostí týkajúcich sa legalizácie vašej činnosti ako opatrovatel'ov/opatrovateliek v Rakúsku.

Na začiatku spolupráce s nami obdržíte informačné mapy so všetkými  podstatnými informáciami a podkladmi  (formuláre, zmluvy,...). Pracovníkmi združenia a členmi diecéz budete zaškolení do opatrovatel'skej činnosti.  Naši spolupracovníci s českým/slovenským, madarským a rumunským materinským jazykom vám pomôžu pri administratívnych otázkach alebo pri eventuálnych problémoch v rodine.

 

Ponúkame nasledujúcu podporu:

 • Bezplatná registrácia a poradenstvo
 • informácie a pomoc pri príprave potrebných dokumentov v materinskom jazyku
 • zaškolenie v materinskom jazyku vrátane informačného priečinka so všetkými dôležitými dokumentmi
 • Prihlásenie alebo obnovenie živnosti na legalizáciu vašej činnosti v Rakúsku
 • Transparentné a spravodlivé zmluvné podmienky - formulár zmluvy je k dispozícii vo vašom materinskom jazyku a dostanete kópie všetkých dokumentov
 • Podpora v konfliktných situáciách s osobou, ktorú opatrujete alebo ich príbuznými
 • naše zdravotné sestry vykonávajú pravidelné návštevy za účelom zabespečenia kvality opatrovania pre vás a zákazníka 
 • profesionálne informácie vo vašom materinskom jazyku (napr. brožúra o demencii)
 • Ďalšie vzdelávanie v krajine pôvodu v oblastiach demencie, paliatívnej starostlivosti, kinestetiky atď. (Train to Care)

 

Pracovné podmienky a odmeňovanie

 • Výška dennej sadzby závisí od náročnosti opatrovania (najnižšia sadzba je 70 EUR - brutto). Poplatok dostanete na základe podpísanej zmluvy na konci každého cyklu.
 • Cestovné náklady platia zákazníci alebo príbuzní v plnej výške. Máte možnosť organizovať svoje dopravné prostriedky sami (autobus, vlak atď.)
 • Turnusy trvajú 14, 21 alebo 28 dní
 • Krátke čakacie časy pri zmene zákazníkov
 • Všetky vaše dokumenty a faktúry (napríklad od SVA alebo WKO) budú odoslané na vašu poštovú adresu
 • ste povinný platiť: sociálne poistenie (SVA), daň z príjmov (ak váš príjem presahuje 11. 000 € / rok), príspevok WKO

 

Predpoklady:

Sprostredkúvavame výlučne opatrovateľky a opatrovateľov s platným živnostenským listom. Dobré znalosti nemčiny, primeraná kvalifikácia ako aj praktické skúsenosti sú predpokladom spolupráce s nami.

Potrebujete mať kvalifikáciu aspoň na úrovni vzdelania z oblasti domácej starostlivosti (Heimhilfeähnliche Ausbildung 200 hodín).
Praktické skúsenosti z oblasti opatrovania osôb v nemecky hovoriacich krajinách sú potrebné (min. 1-2 roky). Musíte sa ďalej vzdelávať, napríklad v oblasti demencie a pod.

Chceme Vás tiež upozorniť, že požadujeme od opatrovateľov/opatrovateliek nasledujúce poplatky:

 • informačná mapa a uvedenie v materinskej reči 338 € – jednorázový poplatok
 • ročný príspevok 186 €, za prvý rok alikvotnú čiastku.


Všetky sumy sú uvedené vrátane dane.

Opatrovatelia/opatrovateľky smú vykonávať pre opatrované osoby nasledujúce činnosti:

 

1.Služby v domácnosti: 

Príprava jedla

Nakupovanie

Upratovanie

Práca v domácnosti a vybavovanie rôznych záležitostí

Pravidelné vetranie

Starostlivosť o domáce zvieratá a rastliny

Pranie, žehlenie, zašívanie, ....

 

2.Podpora v každodennom živote: 

Organizácia každodennej činnosti

Pomoc pri každodenných aktivitách

Plnenie funkcie spoločníka (robiť spoločnosť, viesť konverzáciu, sprevádzanie pri všetkých aktivitách)

Pomoc pri zmene miesta pobytu - cestovaní alebo pri organizácii opatrovania (napr. dohodnutie termínov).

 

3.Ošetrovanie a delegácia činností 

Podľa zákona  "Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG § 3b (1)" môžu opatrovatelia/opatrovateľky v jednotlivých prípadoch vykonávať ošetrovateľské výkony, ak nič z medicínskeho/ošetrovateľského pohľadu proti tomu nie je(napr. ak nie je ohrozené zdravie opatrovanej osoby realizáciou ošetrovateľského zásahu).

Ak existujú skutočnosti, ktoré si vyžadujú z medicínskeho/ošetrovateľského pohľadu delegáciu/subdelegáciu, smú byť tieto vykonané po delegovaní lekárom alebo diplomovanou sestrou.

 

 

Základom dobrej spolupráce je pre nás spoľahlivosť a profesionalita. 

Predpoklady 

Sprostredkujeme len opatrovateľky, ktoré pracujú na živnosť. Dobré znalosti nemeckého jazyka, primeraná kvalifikácia a praktické skúsenosti sú nevyhnutnými predpokladmi pre činnosť opatrovateľky.

Potrebujete mať kvalifikáciu aspoň na úrovni vzdelania z oblasti domácej starostlivosti (Heimhilfeähnliche Ausbildung 200 hodín).

Praktické skúsenosti z oblasti opatrovania osôb v nemecky hovoriacich krajinách sú potrebné (min. 1-2 roky). Musíte sa ďalej vzdelávať, napríklad v oblasti demencie a pod.

Chceme Vás tiež upozorniť, že požadujeme od opatrovateľov/opatrovateliek nasledujúce poplatky:

 1. informačná mapa a uvedenie v materinskej reči 338 € – jednorázový poplatok
 2. ročný príspevok 186 €, za prvý rok alikvotnú čiastku.Ktoré podklady budeme od vás vyžadovat'?

 • Životopis v nemeckom jazyku, inkl. kontaktné údaje, aby sme Vás mohli informovať
 • Potvrdenie potrebnej kvalifikácie v materinskom jazyku a preklad do nemeckého jazyka (kurz z oblasti domácej starostlivosti 200 hodín alebo zdravotníctva)
 • Fotku
 • Referencie
 • Živnosť a potvrdenie o poistení v Rakúsku, ak máte

Vaše podklady preštudujeme a ak sú v poriadku, pozveme vás na osobný pohovor, počas ktorého prejednáme možnú spoluprácu s vami. 

Vaše dokumenty radi preveríme. Ak máte záujem, radi Vás pozývame na prvé osobné stretnutie s cieľom prebrať možnú spoluprácu.

 

Ohlásenie živnosti

Aké sú predpoklady ohlásenia živnosti v Rakúsku (živnosti pre opatrovateľov)?

 1.  Min. vek 18 rokov
 2. Štátna príslušnosť ku krajine EÚ/EWR
 3. Nie sú  dôvody k vášmu vylúčeniu z krajiny (napr. súdne rozhodnutie)

Ktoré podklady potrebujete k ohláseniu živnosti?

 1. Doklad totožnosti (platný občiansky preukaz alebo cestovný pas)
 2. Výpis z registra trestov z vašej krajiny (originál a nemecký preklad, nie starší ako 3 mesiace), ak ste neboli posledných 5 rokov prihlásení k pobytu v Rakúsku
 3. Potvrdenie o pobyte v Rakúsku

Caritas 

Rundum Zuhause betreut

Mommsengasse 35

1040 Wien

Österreich

 

Úradné hodiny: 

PO - ŠTVR: 9-12 hod.

PIA: 9-13 hod. 

 

Kontaktné osoby:  

česky / slovensky
Miroslava Polackova
Natja Roediger-Schluga

madarsky
Judit Keskin

rumunsky
Adriana Freyborn 

 

Tel: +43 / (0)1/3760215

Fax: +43 / (0)1/503 307 728 50

office@caritas-rundumbetreut.at

Die Caritas 24 Stunden Betreuung wurde vom Verein für Konsumentenschutz im „Konsument 12/2018“ mit der Note "Sehr gut" ausgezeichnet