Caritas Rundum Zuhause betreut

Ние предлагаме 24-часово обслужване /информация, консултиране, подкрепа на семейства и техните членове/ в следните австрийски федерални провинции /централната служба за регистриране/координиране за всички райони на обслужване е във Виена/:

 • Виена
 • Долна Австрия
 • Горна Австрия
 • Залцбург
 • Щирия
 • Бургенланд

Нашата цел е старателен подбор и съдействие от подходящи лични асистентки и лични асистенти с добри познания по немски език на австрийски семейства.

Ние подкрепяме лични асистенти за легална дейност в Австрия. Работата на асистентите е съпроводена с редовни визити за проверка на качеството от наша страна.

Ние предлагаме личен асистент/лична асистентка: 

 • Визити за проверка на качеството
 • Подкрепа при професионално регистриране
 • Подкрепа при въпроси или проблеми при дейността придружаване
 • Допълнително образование в страната, от където идвате

 

Информационни видия – лични асистенти в Австрия

Искате ли да работите като личен асистент ? Няколко кратки видия на стопанската камара Виена, специализираната група за лично консултиране и лични асистенти информират за навлизане в професията.

Информационни видия на Стопанската камара Виена

 

 

Подкрепа + обезпечаване на качество

Сдружението Каритас пълно обслужване вкъщи залага на квалифицирана и с високо качество подкрепа от страна на личния асистент/личната асистентка, за да се обезпечи възможно най-доброто обслужване на клиентите. Базата за доброто сътрудничество за нас е надеждност и професионализъм. 

При първо посещение при клиент  очертаваме необходимостта от придружител и от обслужване, за да осъществим възможно най-подходящото съдействие.  Дейността асистент ние свързваме с регулярни посещения  за проверка на качеството от страна дипломирани  лица за обслужване от социалните служби/мобилни служби, респ. регионални служби на Каритас.

Ние  Ви подпомагаме, както и семействата при необходимите административни дейности за легализиране на Вашата работа като личен асистент в Австрия.

Вие получавате при започване на работа като асистент информационна папка с цялата съществена информация и документи /формуляри, договори и др./. Вие ще бъдете въведени от сътрудниците на Сдружението и членуващите в него епархии в дейността като личен асистент. На нашите сътрудници с чешки/словашки, унгарски и румънски майчин език оказваме съдействие при административни въпроси или евентуални проблеми в семейството.

Предпоставки

Оказваме съдействие предимно на лични асистентки и лични асистенти на самостоятелна основа /с професии/. Добрите познания по немски език,  съответни предпоставки за квалификация, както и практически опит са предимство.

Очаква се да имате практичен опит като асистент на нуждаещи от придружител лица в страна с официален немски език  /мин.1 – 2 години/. Вие сте готови да се обучавате допълнително за случаи с деменция или по други теми.

Бихме искали да обърнем внимание на това, че изискваме от Вас следните суми:

 1. Въведение и информационна папка /на майчин език/ - 290,- евро- еднократно
 2. Годишна такса – 240,- евро  - разпределено в годината

Поддръжка на домакинството, осъществяване на житейските дейности, грижа

Личните асистенти трябва да извършват следните дейности за лицата, които имат нужда от грижи:

1. Поддръжка на домакинството като например:

 1. Подготовка на храната
 2. Осигуряване на снабдяването
 3. Почистване
 4. Домакинска работа и  доставка на храна
 5. Да се грижи за здравия климат на помещенията
 6. Грижа за животни и растения
 7. Поддръжка на необходимите дрехи и бельо /пране, гладене, поправки/

                2. Подкрепа при осъществяване на житейските дейности като например:

                1. Изготвяне на план за протичане на деня
                2. Оказване на помощ при изпълнение на ежедневните дейности
                3. Осъществяване на функцията общуване /като например: да правят компания, да водят разговори, придружаване при различни дейности/
                4. Съдействие при смяна на мястото при организиране на обслужването на лица /като например да договарят срещи, респ.посещения/

                       3. Грижа и делигиране на дейности

                       Съгласно закона за здравеопазване и грижа за болните /парагр.3 b – 1 / личните асистенти са оторизирани в отделни случаи да упражняват отделни дейности за обгрижване на лицата, за които се грижат, ако от медицинска/или свързана с полаганите грижи гледна точка няма основание за противното /т.е. когато здравето на обслужваното лице не е застрашено от извършването на дейностите/.

                       Когато възникнат обстоятелства, които от медицинска/или свързана с полаганите грижи гледна точка е необходимо делигиране/субделигиране на тези дейности, последните могат да се извършват само след делигиране/указание от лекар или от дипломирано лице по здравеопазване и обгрижване на болни.

                        

                       Предпоставки

                       Оказваме съдействие предимно на лични асистентки и лични асистенти на самостоятелна основа /с професии/. Добрите познания по немски език,  съответни предпоставки за квалификация, както и практически опит са предимство.

                       Като квалификация трябва да имате поне образование подобно на помощник/чка в дом /мин.200 часа/.Очаква се да имате практичен опит като придружител на нуждаещи от придружител лица в страна с официален немски език  /мин.1 – 2 години/. Вие сте готови да се обучавате допълнително за случаи с деменция или по други теми.

                       Бихме искали да обърнем внимание на това, че изискваме от Вас следните суми:

                       1. Въведение и информационна папка /на майчин език/ - 290,- евро- еднократно
                       2. Годишна такса – 240,- евро  - разпределено в годината

                       Какви документи изискваме от Вас:

                       1. Биография на немски език с информация за контакти, чрез които можем да се свържем с Вас
                       2. Удостоверение за квалификация /курс подобен като за помощник в дом – около 200 часа/ или за завършено образование в областта на медицинското обслужване/ с превод на немски език
                       3. Снимка
                       4. Препоръчително писмо
                       5. Ако имате: удостоверение за професия и удостоверение за социално осигуряване

                             Ние ще проверим документите за кандидатстване. При интерес щи Ви поканим с удоволствие за личен първи разговор в офиса на Сдружението, за да обсъдим евентуално сътрудничество.

                             Регистриране за кандидатстване

                             Кои са предпоставките, за да се регистрирате за кандидатстване /свободно кандидатстване за личен асистент/ в Австрия?

                             1. Да сте пълнолетни
                             2. Гражданство в някоя от страните на Европейския съюз/на Европейското икономическо пространство/Швейцария или да имате правно съобразено разрешение за пребиваване за упражняване на професията
                             3. Местоживеене в Австрия
                             4. Не влезли в сила основания за отстраняване /например: съдебни присъди/

                                   Какви документи са необходими за регистриране за кандидатстване?

                                   1. Копие от валиден паспорт /паспорт за пътуване или лична карта/
                                   2. Удостоверение за съдимост от Вашата страна /не по-старо от 3 месеца, преведено и нотариално заверено/, ако не сте били регистрирани през последните 5 години в Австрия
                                   3. Документ за регистрация в Австрия /второ местоживеене/

                                      Kontakt

                                      Caritas Rundum Zuhause betreut 
                                      Момзенгасе 35, 1040 Виена

                                      Понеделнк-петък: 09.00 до 15.00ч.

                                       

                                      Лица за контакт:

                                      със словашки/чешки език: 

                                      Полакова Мирослава
                                      Михаела Илавска

                                      с унгарски език: 

                                      Юдит Кескин

                                      с румънски език: 
                                      Адриана Фрейборн

                                      с хърватски език
                                      Азра Мюкич

                                      Телефон: +43 / (0)1/3760215
                                      Fax: +43 / (0)1/503 307 728 50
                                      office(at)caritas-rundumbetreut.at

                                      Die Caritas 24 Stunden Betreuung wurde vom Verein für Konsumentenschutz im „Konsument 12/2018“ mit der Note "Sehr gut" ausgezeichnet