Caritas Rundum Zuhause betreut

Ние предлагаме 24-часово обслужване /информация, консултиране, подкрепа на семейства и техните членове/ в следните австрийски федерални провинции /централната служба за регистриране/координиране за всички райони на обслужване е във Виена/:

 • Виена
 • Долна Австрия
 • Горна Австрия
 • Залцбург
 • Щирия
 • Бургенланд

Нашата цел е старателен подбор и съдействие от подходящи лични асистентки и лични асистенти с добри познания по немски език на австрийски семейства.

Ние подкрепяме лични асистенти за легална дейност в Австрия. Работата на асистентите е съпроводена с редовни визити за проверка на качеството от наша страна.

Ние предлагаме личен асистент/лична асистентка: 

 • Визити за проверка на качеството
 • Подкрепа при професионално регистриране
 • Подкрепа при въпроси или проблеми при дейността придружаване
 • Допълнително образование в страната, от където идвате

 

Информационни видия – лични асистенти в Австрия

Искате ли да работите като личен асистент ? Няколко кратки видия на стопанската камара Виена, специализираната група за лично консултиране и лични асистенти информират за навлизане в професията.

Информационни видия на Стопанската камара Виена

 

 

Подкрепа + обезпечаване на качество

Сдружението Каритас пълно обслужване вкъщи залага на квалифицирана и с високо качество подкрепа от страна на личния асистент/личната асистентка, за да се обезпечи възможно най-доброто обслужване на клиентите. Базата за доброто сътрудничество за нас е надеждност и професионализъм. 

При първо посещение при клиент  очертаваме необходимостта от придружител и от обслужване, за да осъществим възможно най-подходящото съдействие.  Дейността асистент ние свързваме с регулярни посещения  за проверка на качеството от страна дипломирани  лица за обслужване от социалните служби/мобилни служби, респ. регионални служби на Каритас.

Ние  Ви подпомагаме, както и семействата при необходимите административни дейности за легализиране на Вашата работа като личен асистент в Австрия.

Вие получавате при започване на работа като асистент информационна папка с цялата съществена информация и документи /формуляри, договори и др./. Вие ще бъдете въведени от сътрудниците на Сдружението и членуващите в него епархии в дейността като личен асистент. На нашите сътрудници с чешки/словашки, унгарски и румънски майчин език оказваме съдействие при административни въпроси или евентуални проблеми в семейството.

Предпоставки

Оказваме съдействие предимно на лични асистентки и лични асистенти на самостоятелна основа /с професии/. Добрите познания по немски език,  съответни предпоставки за квалификация, както и практически опит са предимство.

Очаква се да имате практичен опит като асистент на нуждаещи от придружител лица в страна с официален немски език  /мин.1 – 2 години/. Вие сте готови да се обучавате допълнително за случаи с деменция или по други теми.

Бихме искали да обърнем внимание на това, че изискваме от Вас следните суми:

 1. Въведение и информационна папка /на майчин език/ - 290,- евро- еднократно
 2. Годишна такса – 240,- евро  - разпределено в годината

Към Всички суми се прибавя полагаемия се ДДС.

Поддръжка на домакинството, осъществяване на житейските дейности, грижа

Личните асистенти трябва да извършват следните дейности за лицата, които имат нужда от грижи:

1. Поддръжка на домакинството като например:

 1. Подготовка на храната
 2. Осигуряване на снабдяването
 3. Почистване
 4. Домакинска работа и  доставка на храна
 5. Да се грижи за здравия климат на помещенията
 6. Грижа за животни и растения
 7. Поддръжка на необходимите дрехи и бельо /пране, гладене, поправки/

                2. Подкрепа при осъществяване на житейските дейности като например:

                1. Изготвяне на план за протичане на деня
                2. Оказване на помощ при изпълнение на ежедневните дейности
                3. Осъществяване на функцията общуване /като например: да правят компания, да водят разговори, придружаване при различни дейности/
                4. Съдействие при смяна на мястото при организиране на обслужването на лица /като например да договарят срещи, респ.посещения/

                       3. Грижа и делигиране на дейности

                       Съгласно закона за здравеопазване и грижа за болните /парагр.3 b – 1 / личните асистенти са оторизирани в отделни случаи да упражняват отделни дейности за обгрижване на лицата, за които се грижат, ако от медицинска/или свързана с полаганите грижи гледна точка няма основание за противното /т.е. когато здравето на обслужваното лице не е застрашено от извършването на дейностите/.

                       Когато възникнат обстоятелства, които от медицинска/или свързана с полаганите грижи гледна точка е необходимо делигиране/субделигиране на тези дейности, последните могат да се извършват само след делигиране/указание от лекар или от дипломирано лице по здравеопазване и обгрижване на болни.

                        

                       Предпоставки

                       Оказваме съдействие предимно на лични асистентки и лични асистенти на самостоятелна основа /с професии/. Добрите познания по немски език,  съответни предпоставки за квалификация, както и практически опит са предимство.

                       Като квалификация трябва да имате поне образование подобно на помощник/чка в дом /мин.200 часа/.Очаква се да имате практичен опит като придружител на нуждаещи от придружител лица в страна с официален немски език  /мин.1 – 2 години/. Вие сте готови да се обучавате допълнително за случаи с деменция или по други теми.

                       Бихме искали да обърнем внимание на това, че изискваме от Вас следните суми:

                       1. Въведение и информационна папка /на майчин език/ - 290,- евро- еднократно
                       2. Годишна такса – 240,- евро  - разпределено в годината

                       Към Всички суми се прибавя полагаемия се ДДС.

                       Какви документи изискваме от Вас:

                       1. Биография на немски език с информация за контакти, чрез които можем да се свържем с Вас
                       2. Удостоверение за квалификация /курс подобен като за помощник в дом – около 200 часа/ или за завършено образование в областта на медицинското обслужване/ с превод на немски език
                       3. Снимка
                       4. Препоръчително писмо
                       5. Ако имате: удостоверение за професия и удостоверение за социално осигуряване

                             Ние ще проверим документите за кандидатстване. При интерес щи Ви поканим с удоволствие за личен първи разговор в офиса на Сдружението, за да обсъдим евентуално сътрудничество.

                             Регистриране за кандидатстване

                             Кои са предпоставките, за да се регистрирате за кандидатстване /свободно кандидатстване за личен асистент/ в Австрия?

                             1. Да сте пълнолетни
                             2. Гражданство в някоя от страните на Европейския съюз/на Европейското икономическо пространство/Швейцария или да имате правно съобразено разрешение за пребиваване за упражняване на професията
                             3. Местоживеене в Австрия
                             4. Не влезли в сила основания за отстраняване /например: съдебни присъди/

                                   Какви документи са необходими за регистриране за кандидатстване?

                                   1. Копие от валиден паспорт /паспорт за пътуване или лична карта/
                                   2. Удостоверение за съдимост от Вашата страна /не по-старо от 3 месеца, преведено и нотариално заверено/, ако не сте били регистрирани през последните 5 години в Австрия
                                   3. Документ за регистрация в Австрия /второ местоживеене/

                                      Kontakt

                                      Caritas Rundum Zuhause betreut 
                                      Момзенгасе 35
                                      1040 Виена

                                      От понеделник до четвъртък: 9-12 часа
                                      Петък: 9-13 часа

                                       

                                      Лица за контакт:

                                      със словашки/чешки език: 

                                      Полакова Мирослава
                                      Натя Рьодигер-Шлуга

                                      с унгарски език: 

                                      Юдит Кескин

                                      с румънски език: 
                                      Адриана Фрейборн

                                      Телефон: +43 / (0)1/3760215
                                      Fax: +43 / (0)1/503 307 728 50
                                      office(at)caritas-rundumbetreut.at

                                      Die Caritas 24 Stunden Betreuung wurde vom Verein für Konsumentenschutz im „Konsument 12/2018“ mit der Note "Sehr gut" ausgezeichnet